Overzicht van nieuwsberichten april 2013

Het eerste Nationaal Congres Gemeenten & Sociale Media 23 april 2013

Samenwerken - Netwerken - Verbinden Op 23 mei 2013 zal het eerste Nationaal Congres Gemeenten & Sociale Media worden gehouden in EYE - het nieuwe filmmuseum in Amsterdam. Het NCGSM is bedoeld voor alle raadsleden en gemeenteambtenaren die te maken hebben met sociale media.

De laatste Raad in uw Dorp: ‘Een Bloemendaler is nooit tevreden’ 19 april 2013

Op 18 april jl. sloot de gemeenteraad van Bloemendaal haar toer langs de dorpen af in Bloemendaal. De belangstelling was groot. Zo groot dat de beoogde aula niet voor alle groepsgesprekken voldoende ruimte bood. De aanwezigen konden plaatsnemen in de schoolbanken van een van de klaslokalen. (Klik kop voor meer informatie)

Paul Rooyackers viert op 20 april 2013 zijn 40 jarig jubileum op het Montessori 11 april 2013

Alle oud-leerlingen vanaf 1950 t/m 2013 zijn welkom aanwezig te zijn.

BNG ERFGOEDPRIJS 2013 08 april 2013

Op 31 oktober 2013 zal voor de derde maal een cheque van € 25.000 worden uitgereikt aan de gemeente die op de meest bijzondere en opvallende wijze erfgoed een structurele plaats in haar beleid geeft. Alle gemeenten in Nederland kunnen meedingen naar deze prijs, die Cultuurfonds BNG beschikbaar stelt om gemeenten te stimuleren cultuurhistorie in te zetten als versterking van beleidsterreinen als toerisme, cultuur, onderwijs, welzijn, ruimtelijke ordening en economie. De BNG Erfgoedprijs is een initiatief van het Erfgoedplatform van de Vereniging Kunsten '92.

Deze week heeft het college de volgende brieven aan u gezonden: 05 april 2013

openbaarheid van besluiten, verwerking amendementen Ontwerp Bestemmingsplan Bennebroek Oude Kern, Tussenrapportage Elswoutshoek, Toezenden vonnis Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij B.V., Ter beschikking stellen stage- en werkervaringsplaatsen binnen de gemeentelijke organisatie, Mogelijkheid van het creeren van een Brede schoolbibliotheek in Aerdenhout, Sms-dienst voor reisdocumenten en rijbewijzen, Toezenden dienstverleningsovereenkomst en basispakket Stichitng Halt, Aanvraag paardenbak op Elswoutshoek

De Gemeenteraad van Bloemendaal bezoekt de dorpskern Bloemendaal op 18 april a.s. 03 april 2013

Op donderdag 18 april 2013 organiseren de griffie van de Gemeente Bloemendaal de bijeenkomst " De Raad in uw dorp" in de aula van de Hartenlust Mavo, Vijverweg 31, 2061 GT in Bloemendaal. Om 19:45 uur staat de koffie voor u klaar. De avond start om 20.00 uur en u bent van harte welkom om met raadsleden van gedachten te wisselen over thema’s die uw dorp betreffen. Via deze website kunt u vooraf een vraag/opmerking insturen die deze avond onder de aandacht zal komen. De doorklik naar het formulier vindt u wanneer u dit bericht opent. Rond 22.00 uur verwachten we de bijeenkomst te sluiten.