Overzicht van nieuwsberichten juni 2013

Bloemendaal eerste in regio met moderne bestemmingsplannen 28 juni 2013

De gemeente Bloemendaal heeft als eerste gemeente in Zuid-Kennemerland haar bestemmingsplannen geactualiseerd. Daarbij is het aantal bestemmingsplannen van 80 grotere en kleinere plannen teruggebracht naar niet meer dan 7. Deze majeure operatie bevordert de overzichtelijkheid maar ook de gelijkheid tussen burgers en bedrijven. Alle plannen hebben namelijk dezelfde structuurvisie als uitgangspunt. De gemeente is verheugd dat het proces in goede samenspraak met bewoners, bedrijven en met steun van de gemeenteraad is doorlopen. In het bijzonder is zij er trots op dat er een compromis is gevonden voor de oude kern Bennebroek. De opdracht van het Rijk om de bestemmingsplannen voor 1 juli van dit jaar te herzien is daarmee gehaald.

Huldiging Sportkampioenen Bloemendaal 25 juni 2013

Op woensdag 26 juni vanaf 19:00 uur vindt de huldiging van Bloemendaalse sportkampioenen tot 18 jaar plaats.

Twee nieuwe ‘groene’ auto’s voor Bloemendaal 25 juni 2013

Maandag 17 juni 2013 nam wethouder Annemieke Schep twee nieuwe ‘groene’ auto’s in ontvangst.

Zondag 7 juli a.s. Zomer Festival Nationaal Park Zuidkennemerland 25 juni 2013

Zomerfestival op het Landgoed Duin & Kruidberg in Santpoort-Noord rondom het thema Park ZuidKennemerland

15 juni 2013: Mobiel parkeren aan het Bloemendaalse strand 12 juni 2013

Invoering belparkeren in gemeente Bloemendaal

Veteranendag 22 juni a.s. 10 juni 2013

De landelijke veterenanendg zal plaatsvinden op zaterdag 22 juni a.s.

Gemeenteraad van Bloemendaal kan meer dan vergaderen alleen 07 juni 2013

Op 1 juni deed een selectie van de gemeenteraad van Bloemendaal voor het eerst mee aan de “Nacht van Bloemendaal”, die voor de 29e keer gehouden werd in de Tetterode sporthal in Overveen.

Politieke jongerendag 6 juni uitgesteld 04 juni 2013

Om maar direct met de deur in huis te vallen, de politieke jongerendag die op 6 juni 2013 staat gepland gaat niet door. Met oprechte spijt heeft het Kennemerlyceum moeten besluiten af te zien van deelname en dat was voor de twee andere scholen reden om ook niet mee te doen. Jammer, maar de voorbereiding is gereed en ligt op de plank. Vast en zeker voor een volgende politieke jongerendag, want aan de inhoud en opzet ligt het niet zo benadrukte de directeur van het Kennemer. Binnenkort zal in samenspraak met de scholen een nieuwe datum worden geprikt.

PvdA, LB en GroenLinks vragen met spoed extra raadsvergadering over ENECO 01 juni 2013

Aanleiding is het bericht in NRC Handelsblad van 31 mei 2013 over het voornemen van Eneco om op 5 juni aanstaande een convenant te tekenen met de gemeentes Bloemendaal, Noordwijk. en Zandvoort nav de wens van Eneco tot de aanleg van een windmolenpark op zee. Het voorstel is om op 3 juni een extra raadsvergadering te beleggen.