Overzicht van nieuwsberichten 2014

Extra Presidium 22 december2014 23 december 2014

Besluitenlijst extra Presidium 22 december 2014 Aanwezig: Burgemeester Nederveen, dhr Westphal (D66), dhr Boeijink (VVD), dhr Heukels (Liberaal Bloemendaal), mw Wolf (PvdA), dhr Kruijswijk (GroenLinks), mw van der Pas (griffier/verslag). Afwezig: dhr Burger (CDA), mw Roos (HvB). Burgemeester Nederveen wil graag het presidium consulteren enerzijds over zijn bevindingen naar aanleiding van het proces verbaal van de notaris over de bijeenkomst van Hart voor Bloemendaal op 16 december jongstleden in Loetje en anderzijds de daaruit mogelijk voortkomende acties. De burgemeester heeft uit het proces verbaal van de notaris en de publicatie op de website van HvB geconstateerd dat mw Roos de geheimhoudingsplicht heeft geschonden en heeft hij het vermoeden dat daarmee een strafbaar feit is gepleegd en wil daarvan aangifte doen. De aanwezige fractievoorzitters delen deze constatering en ondersteunen het doen van aangifte. Ook omdat het functioneren van de gemeenteraad door het schenden van de geheimhoudingsplicht in het geding is. Burgemeester Nederveen zal de heer Burger telefonisch informeren over de bovengenoemde constatering en het standpunt van de aanwezige fractievoorzitters en hem vragen of hij dit deelt. Burgemeester Nederveen zal onverwijld aangifte doen en daarbij het standpunt van de fractievoorzitters meenemen. Na de aangifte komt er een persverklaring, die voor verspreiding aan de fractievoorzitters zal worden voorgelegd. De aanwezigen concluderen dat er geen reden is deze bijeenkomst als besloten te beschouwen en de besluitenlijst wordt daarmee openbaar. De heer Burger laat de voorzitter weten dat hij hetgeen hier is besloten en besproken onderschrijft.

Met diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van Frits Roemers 15 december 2014

Met diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van Frits Roemers, (duo)raadslid voor de PvdA in de gemeenteraad van Bloemendaal

Vervolg commissie Bestuur&Middelen op dinsdag 16 december om 20 uur 11 december 2014

De commissie Bestuur&Middelen vergadert op dinsdag 16 december om 20.00 uur verder. Zie de inhoud van dit bericht voor meer informatie.

Vergaderingen Presidium en CVO weer op de locatie Brouwerskolk 21 november 2014

De vergaderingen van het CVO en het Presidium zijn met ingang van 26 november 2014 weer op de Brouwerskolk in de kamer van de burgemeester.

Commissie Samenleving geschorst tot woensdag 19 november a.s. om 20.00uur 13 november 2014

De agenda voor deze vergadering vindt u op de homepage bij komende vergaderingen

Persbericht 07 oktober 2014

Broodje Brandweer Brandpreventieweken in Kennemerland

Nieuwsbrief de Meerlanden 07 oktober 2014

editie oktober

Persbericht Rondleidingen op de bouw van het nieuwe gemeentehuis 01 oktober 2014

Nieuwsgierig naar het nieuwe gemeentehuis?

Nieuwsbrief Regioplan september 01 oktober 2014

Regioplan is een landelijk opererend bureau, gespecialiseerd in beleidsonderzoek, advies en detachering.

Nieuwsbrief Metropoolregio Amsterdam 17 september 2014

Editie september

Nieuwbrief Metropoolregio Amsterdam 16 september 2014

Editie Augustus 2014

Persbericht: Rolstoelbasketbal, blind golfen en rolstoeldansen 05 september 2014

Toegankelijkheid centraal tijdens jaarmarkt Bloemendaal Inwoners van Bloemendaal hebben de banners boven de winkelstraat wellicht al zien hangen: zaterdag 6 september 2014 is de ‘Dag van de Toegankelijkheid’. Deze ‘dag’ is onderdeel van de jaarmarkt in de winkelstraat van Bloemendaal. Op de parkeerplaats bij de Albert Heijn is een speciaal toegankelijkheidsplein ingericht waar de hele dag demonstraties en wedstrijden zijn.

Persbericht: Speeddaten op de Raadsmarkt 05 september 2014

Op 2 september vond van 20.00-22.00 er een raadsmarkt plaats in het gemeentehuis van Bennebroek. Burgemeester Ruud Nederveen opende de bijeenkomst. Op de raadsmarkt ontmoetten maatschappelijke organisaties en de gemeenteraad elkaar, ging men in gesprek en werden vragen gesteld. Organisaties konden al hun vragen stellen via speeddatesessies met raadsleden.

Persbericht Grondtransporten Haringbuysterrein 29 augustus 2014

Asbestverdachte grond afgevoerd naar oude belt

Jaaropening Bos en Duinschool 07 augustus 2014

De Bos en Duinschool opent haar schooljaar met een bijzondere bijeenkomst in het Openluchttheater Caprera.

VNG website Belastingkennis voor Raadsleden 04 augustus 2014

Onlangs bereikte ons informatie over een te raadplegenVNG website voor raadsleden

Extra raadsvergadering 31 juli 2014 20.00 uur 29 juli 2014

Op donderdag 31 juli zal er op verzoek van de fractievoorzitters om 20.00uur een extra raadsvergadering plaatsvinden over de uitzending van EenVandaag op 28 juli 2014. De vergadering vindt plaats in de raadzaal in Bennebroek.

Persbericht: Sportkampioenen gehuldigd in Bloemendaals Openluchttheater 18 juni 2014

Op dinsdag 17 juni 2014 zijn de jeugdige sportkampioenen uit Bloemendaal weer gehuldigd. Vanwege de verbouwing van het gemeentehuis in Overveen werd ditmaal de huldiging georganiseerd in het Openluchttheater Caprera.

Veteranendag 21 juni 2014 16 juni 2014

Afbeelding:Veteranendag 21 juni 2014

In dit nieuwsbericht treft u het programma (onder voorbehoud) aan van de Veteranendag 21 juni 2014.

Extra commissie Bestuur&Middelen en extra raadsvergadering 13 juni 2014

Op basis van Artikel 9 lid 7 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad roept de burgemeester een extra raadsvergadering uit op 3 juli 2014 om 20.00uur in het gemeentehuis in Bennebroek. In deze raadsvergadering zal in ieder geval de aangepaste Kadernota 2015 behandeld worden, evenals het Initiatiefvoorstel van D66 over het RvO.

Afscheidsreceptie wethouders A. Bruggeman en A. Schep 10 juni 2014

De afscheidsreceptie van de wethouders A. Bruggeman en A. Schep zal op 24 juni a.s. van 16:00 uur tot 18:00 uur in het Openluchttheater Bloemendaal plaatsvinden

Persbericht: Huldiging Sportkampioenen op dinsdag 17 juni a.s. in Capera 06 juni 2014

Dit jaar worden alle sportkampioenen in de gemeente Bloemendaal weer feestelijk gehuldigd. Gebeurde dit vorig jaar nog in het oude gemeentehuis aan de Bloemendaalseweg, dit jaar mogen de teams op een ‘echt’ podium de felicitaties in ontvangst nemen, in Openluchttheater Caprera.

Persbericht: WK Voetbal en Brandveiligheid van 19 mei 2014. 20 mei 2014

Het onderstaand persbericht is uitgegeven door de Brandweer Kennemerland.

Commissie Samenleving geschorst tot dinsdag 20 mei 20.00uur 16 mei 2014

De commissie Samenleving van 14 mei 2014 wordt op dinsdag 20 mei vervolgd. De voorzitter van de commissie zal voorstellen de Voorjaarsnota 2014 niet te behandelen, maar een maand te verschuiven naar juni 2014. De commissie zal hier dinsdag een oordeel over geven.

Persbericht: Nieuw college gevormd in Bloemendaal 13 mei 2014

Coalitieprogramma focust op samenwerking met bewoners De gemeente Bloemendaal is verheugd te kunnen melden dat VVD, D66 en GroenLinks een nieuwe coalitie in Bloemendaal hebben gevormd. De coalitie draagt de heren Tames Kokke (VVD), Jur Botter (D66) en mevrouw Marjolein de Rooij (GroenLinks) voor als wethouders voor het nieuwe college. Het coalitieprogramma geeft kaders die door het nieuwe college in beleid zullen worden uitgewerkt.

Geannuleerd: Presidiumvergadering 23 april 2014 23 april 2014

De presidiumvergadering van 23 april 2014 is geannuleerd, vanwege een te beperkt aantal deelnemers/agendapunten.

Latere aanvangstijd commissievergaderingen april 08 april 2014

In verband met introductiebijeenkomsten voorafgaand aan de commissievergaderingen, zullen de commissies in de maand april later van start gaan. De commissie grondgebied start om 20.30uur. De commissie Samenleving start rond 20.45-21.00 uur. De commissie Bestuur&Middelen start om 20.30uur.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2014

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 is bekend.

Uitnodiging verkiezingsavond 19 maart 2014 17 maart 2014

Live vanuit het voormalig gemeentehuis van Bennebroek volgen wij graag samen met u de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Woensdagavond 19 maart bent u vanaf 21.30 uur van harte welkom. We verwachten rond 22.30 uur de uitslagen van de eerste stembureaus. Naast de lokale uitslagen kunt u ook het landelijke nieuws en reacties van politici op social media volgen.

Impressie politieke cafés Bloemendaal 14 maart 2014

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 organiseert de gemeente Bloemendaal politieke cafés in de dorpskernen. Inmiddels zijn er vier achter de rug. Maandag 17 maart volgt het slotdebat in Bloemendaal-dorp. Een impressie van de onderwerpen tot nu toe.

BEZORGING KIESKRANT 04 maart 2014

Tot onze grote spijt is er bij de bezorging van de Kieskrant van de gemeente Bloemendaal iets mis gegaan. Bezorgers hebben de krant in sommige kernen in de verkiezingsfolder van de VVD gevouwen. Het gemeentebestuur wil u met klem laten weten dat de Kieskrant juist is gemaakt om u te informeren over alle politieke partijprogramma’s! Het college en de gemeenteraad betreuren deze actie dan ook zeer.

Bewonersavond herinrichting Leeuwerikenlaan te Aerdenhout 18 februari 2014

Bewonersbijeenkomst op 4 maart a.s.

Vrijdag 21 maart om 10.00 uur vaststelling verkiezingsuitslag 18 februari 2014

De vaststelling verkiezingsuitslag door het centraal stembureau

Verkiezingsavond Gemeenteraadverkiezingen op 19 maart 2014 18 februari 2014

De landelijke gemeenteraad verkiezingen vinden plaats op 19 maart a.s. 's-Avonds is het Gemeentehuis van Bennebroek geopend om de verkiezingsuitslagen te volgen.

Aanvang Politieke Cafe's op vrijdag 7 maart a.s. in 't Trefpunt te Bennebroek 18 februari 2014

Van alle Dorpskernen is Bennebroek het eerste aan de beurt. Tijdens deze bijeenkomsten treffen burgers en politiek elkaar in aanloop naar de verkiezingen. Aanvang 19:30 uur tot 22:00 uur. Verder in dit nieuwsbericht leest u meer over de debatavonden.

Commissie Voorzittersoverleg op 19 februari komt te vervallen 18 februari 2014

Na overleg tussen de betrokkenen is er voor gekozen om geen Commissie Voorzittersoverleg te laten plaatsvinden.

Heropening Welzijn Bloemendaal op 13 maart 2014 13 februari 2014

De locatie van Welzijn Bloemendaal aan de Bloemendaalseweg 125 is grondig verbouwd!

11 febr. 2014 College Bloemendaal zegt overeenkomst Elswoutshoek op 13 februari 2014

Eigenaar landgoed verzwijgt grondverkoop

Debatavond GroenLinks en VVD Bloemendaal op 12 februari a.s. 11 februari 2014

GEZAMENLIJK PERSBERICHT GROENLINKS EN VVD BLOEMENDAAL

Dinsdag 4 februari 2014, om 10:00 uur de Raad van State zitting van de meervoudige kamer 03 februari 2014

Hoger beroep tegen de afwijzing van het eerste Referendumverzoek.

Vervolg Commissie Grondgebied 18 februari 2014 om 20:00 uur 27 januari 2014

Vervolg Commissie Grondgebied De commissie grondgebied van februari heeft een volle agenda. Donderdag is de reguliere uitloopavond, maar in verband met de raadsvergadering op donderdag 20 februari a.s. is gekozen voor dinsdag de 18e februari om 20.00 uur.

Presidium vergadering 22 januari afgelast. 22 januari 2014

Aangezien enkele leden van het presidium heden avond verhinderd zijn, is de vergadering afgelast.

Bewonersavond Knelpuntenanalyse en Oplossingsrichtingen voor het Watersysteem Polders Voglenzang 21 januari 2014

Op 21 januari 2014, aanvang 19:00 uur organiseert Rijnland een tweede informatieavond voor de polders Mariënduin en Vogelenzang. Tijdens deze avond bespreekt Rijnland met bewoners de knelpuntenanalyse en mogelijke oplossingsrichtingen voor het watersysteem in de twee polders. De bijeenkomst vindt plaats in het Dorpshuis te Vogelenzang.

Debat naar aanleiding van de boekpresentatie van het boek De slag om het gemeentehuis 02 januari 2014

Donderdag 16 januari a.s. om 20:00 uur vindt het debat plaats met als debaters mevrouw Th. Wolf, de heer T. Kokke, de heer P. Boeijink en de heer B. Linders.

Presentatie van het boek De Slag om het Gemeentehuis 02 januari 2014

Burgemeester Nederveen neemt het eerste exemplaar in ontvangst op vrijdag 10 januari om 16:00 uur.