Persbericht: Nieuw college gevormd in Bloemendaal

Op maandagavond 12 mei presenteerden de onderhandelaars op de kamer van burgemeester Ruud Nederveen hun het coalitieakkoord en de kandidaat-wethouders.

Onderhandelaar Peter Boeijink, fractieleider VVD: “Ik ben verheugd dat we eruit zijn. Afgelopen tijd is er veel vergaderd en dat heeft geleid tot onderbouwd gedachtegoed. En dat is goed, want we spreken niet iets af voor een paar maanden, maar voor vier jaar.”

Martijn Bolkestein, net aangetreden VVD-raadslid vult aan: “Eigenlijk is dit een zeer bescheiden akkoord. Geen grote plannen, geen grote nieuwe projecten.” Bolkestein krijgt de lachers op zijn hand met zijn verzuchting dat de opgemaakte tekst maar vier pagina’s beslaat. Dat viel de onderhandelaars, na weken praten, wat tegen. “Maar ik kan u verzekeren dat elke zin echt iets betekent. Onzekere factor is nog wel de veranderingen in de zorg. Alle taken die op dat vlak naar gemeenten toekomen, daar zullen we kritisch naar blijven kijken.”

Richard Kruijswijk, fractieleider Groen Links: ” Groen Links vindt ook dat goede zorg gewaarborgd moet zijn. Daarvoor werken we samen met andere gemeenten. Onderhandelingen waren niet altijd gemakkelijk, maar in een goede sfeer. Ik heb er vertrouwen in dat we elkaar aan de afspraken uit het akkoord kunnen houden.”

Elementen die Groen Links uitdraagt ziet ze heel goed terug in dit programma. “Een goed bestuur is voor ons niet alleen sociaal maar ook groen. Wij zijn om die reden behoudend in onze plannen voor ruimtelijke ordening. Maar groen is ook heel concreet: minder maaien, gifloos onkruid, aanpassen vegetatie om bijensterfte tegen te gaan. Daar dragen we ons steentje aan bij en daar is ook financieel rekening mee gehouden. Deze accenten vinden we ook voldoende terug bij de kandidaten. Wij steunen dit vernieuwde bestuur dan ook zeer.”

Qua verkeer maakte Groen Links een aantal afspraken. Kruijswijk: “Ik heb het vertrouwen dat de Duinpolderweg er niet komt, tenzij er grote verbeteringen in de plannen worden doorgevoerd. En ten slotte hebben we over voetgangers en fietspaden wat bereikt. Typische GroenLinksissues zal ik maar zeggen.”

Jerker Westphal, fractieleiderD66, is het eens met de houding van de VVD om scherp te blijven op de financiën. De gemeente gaat het oplossen met de inkomsten die zij nu heeft. Westphal vindt dat het akkoord verder gaat dan het programma. De kwaliteit moet hoger en dat eist veel van onze wethouders.

Vooral op het terrein van de zorg heeft D66 een hoge ambitie. Westphal: “ Ik ben verheugd dat we het vertrouwen hebben om dit te gaan uitvoeren. In Jur Botter hebben we een goede kandidaat gevonden die zich al heeft bewezen.”

Hein Struben, D66 vult aan dat binnen D66 een flinke interne discussie is geweest over de keuze van de kandidaat- wethouder. “Annemieke Schep heeft heel goed werk gedaan met haar open bestuursstijl. Ze heeft laten zien dat ze goed met de bevolking omgaat. Maar voor de portefeuille ‘zorg’ heeft Jur Botter de beste papieren.”

nieuwe-wethouders-kokke-de-rooij-en-botter

  • 13 mei 2014
Terug