Persbericht Grondtransporten Haringbuysterrein

Vanaf 3 september 2014 wordt asbestverdachte grond afgevoerd van het Haringbuysterrein in Aerdenhout naar de oude belt langs de Zeeweg in Overveen. Zes vrachtwagens zullen zo’n 5 keer per dag heen en weer rijden, waarbij ze op de terugweg nieuwe grond meenemen die op het terrein wordt gestort.

Het Haringbuysterrein wordt klaar gemaakt voor bebouwing. Tijdens graafwerkzaamheden werden asbesthaarden (concentraties asbest) gevonden, waardoor de werkzaamheden moesten worden gestaakt. Ingenieursbureau Geofox Lexmond heeft daarop een plan van aanpak gemaakt voor het saneren van het terrein. Dat plan is goedgekeurd door het bevoegd gezag (provincie Noord-Holland en de Milieudienst IJmond). De bovenste meter wordt onderzocht op de aanwezigheid van asbest. Tot nu toe is, los van een aantal asbesthaarden, geen asbest aangetroffen in concentraties hoger dan 100 mg per kg droge stof. Deze zogenaamde interventiewaarde voor asbest is gebaseerd op het verwaarloosbaar risiconiveau (VR). Grond met een gehalte aan asbest (gewogen) lager dan de interventiewaarde mag hierdoor als niet verontreinigd worden aangemerkt.

Grondtransporten

De asbesthaarden worden ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. Hetzelfde geldt voor eventuele grond met een asbestgehalte boven de norm van 100 mg per kg droge stof. Asbestverdachte grond (minder dan 100 mg/kg droge stof) wordt afgevoerd naar de oude belt in Overveen. Het gaat hierbij om asbest van de hechtgebonden variant, waarbij de asbestvezels stevig vastzitten in het cement en zich niet verspreiden. Naar schatting vinden er zo’n 30 transporten per dag plaats. Na het storten komt nieuwe grond retour naar het Haringbuysterrein. Dit proces zal zo’n zes weken duren, tot half oktober. De route van de vrachtwagens is als volgt: Heenweg: Haringbuysterrein, Oosterduinweg, Elswoutlaan Brouwerskolkweg, Zeeweg, oude belt.

Terugweg: oude belt, Zeeweg, Duinlustweg, Bovenweg, Oosterduinweg, Haringbuysterrein. Omwonenden van deze route zijn per brief geïnformeerd.

Planning

Wanneer de grondtransporten zijn afgerond, gaat de aannemer de riolering, hemelwaterafvoer en drainage aanleggen. Daarna gaan de nutsbedrijven het gas, water en elektra aanleggen waarna als laatste de bouwwegen worden aangelegd. Naar verwachting wordt het Haringbuysterrein half december 2014 opgeleverd.

  • 29 augustus 2014
Terug