Overzicht van nieuwsberichten december 2014

Extra Presidium 22 december2014 23 december 2014

Besluitenlijst extra Presidium 22 december 2014 Aanwezig: Burgemeester Nederveen, dhr Westphal (D66), dhr Boeijink (VVD), dhr Heukels (Liberaal Bloemendaal), mw Wolf (PvdA), dhr Kruijswijk (GroenLinks), mw van der Pas (griffier/verslag). Afwezig: dhr Burger (CDA), mw Roos (HvB). Burgemeester Nederveen wil graag het presidium consulteren enerzijds over zijn bevindingen naar aanleiding van het proces verbaal van de notaris over de bijeenkomst van Hart voor Bloemendaal op 16 december jongstleden in Loetje en anderzijds de daaruit mogelijk voortkomende acties. De burgemeester heeft uit het proces verbaal van de notaris en de publicatie op de website van HvB geconstateerd dat mw Roos de geheimhoudingsplicht heeft geschonden en heeft hij het vermoeden dat daarmee een strafbaar feit is gepleegd en wil daarvan aangifte doen. De aanwezige fractievoorzitters delen deze constatering en ondersteunen het doen van aangifte. Ook omdat het functioneren van de gemeenteraad door het schenden van de geheimhoudingsplicht in het geding is. Burgemeester Nederveen zal de heer Burger telefonisch informeren over de bovengenoemde constatering en het standpunt van de aanwezige fractievoorzitters en hem vragen of hij dit deelt. Burgemeester Nederveen zal onverwijld aangifte doen en daarbij het standpunt van de fractievoorzitters meenemen. Na de aangifte komt er een persverklaring, die voor verspreiding aan de fractievoorzitters zal worden voorgelegd. De aanwezigen concluderen dat er geen reden is deze bijeenkomst als besloten te beschouwen en de besluitenlijst wordt daarmee openbaar. De heer Burger laat de voorzitter weten dat hij hetgeen hier is besloten en besproken onderschrijft.

Met diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van Frits Roemers 15 december 2014

Met diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van Frits Roemers, (duo)raadslid voor de PvdA in de gemeenteraad van Bloemendaal

Vervolg commissie Bestuur&Middelen op dinsdag 16 december om 20 uur 11 december 2014

De commissie Bestuur&Middelen vergadert op dinsdag 16 december om 20.00 uur verder. Zie de inhoud van dit bericht voor meer informatie.