Vervolg commissie Bestuur&Middelen op dinsdag 16 december om 20 uur

De commissie Bestuur&Middelen vergadert op dinsdag 16 december om 20.00 uur verder.
De volgende agendapunten komen nog aan de orde:
11     Comptabiliteitsvoorstel/rechtmatigheidsvoorstel 2014     
12     Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bloemendaal     
13     Voorgenomen besluit verkoop Pannenkoekenhuisje aan de Mollaan 2 te Bloemendaal     
14     Voorgenomen besluit verkoop voormalig gemeentehuis en bibliotheek aan de Bennebroekerlaan 3 en 5 te Bennebroek
17     Projectvoorstel Brand Bos en Duinschool     
18     Voortgangsrapportage Centrale Huisvesting     
19     Informatie uit (regionale) Samenwerkingsverbanden     
20     Mededelingen Auditcommissie     
21     Mededelingen college van B&W     
22     Sluiting

  • 11 december 2014
Terug