Met diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van Frits Roemers

Met diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van

 

                                                         Frits Roemers

 

Frits Roemers was vele jaren (duo) raadslid van de PvdA in de gemeenteraad van Bloemendaal.

Wij hebben hem daar leren kennen en waarderen als een zeer aimabel en integer mens. Zijn gevoel voor rechtvaardigheid typeerde hem. Frits was enorm betrokken bij het werk van de gemeenteraad en zijn deskundigheid op financieel terrein werd alom geroemd. Als lid van de rekenkamercommissie Bloemendaal leverde hij een grote bijdrage aan het bevorderen van inzichtelijk financieel beleid. Ook buiten zijn raadslidmaatschap zette hij zich in voor onze gemeente. Wij zijn Frits voor zijn inzet veel dank verschuldigd.

 Wij wensen zijn echtgenote en familie veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

 Leden van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en medewerkers van de Bestuursdienst van Bloemendaal,

 Ruud  Nederveen , burgemeester

 

 

  • 15 december 2014
Terug