Overzicht van nieuwsberichten 2015

Wethouder Van Rijnberk benoemd 18 december 2015

In de raadsvergadering van woensdag 16 december is Ton van Rijnberk (D66) geïnstalleerd als nieuwe wethouder in Bloemendaal voor de portefeuilles wonen, zorg, onderwijs & cultuur. Hij vervult daarmee de vacature die in oktober is ontstaan door het vertrek van Jur Botter.

UITSTEL inloopbijeenkomst onderhoud Westelijke Randweg N208 04 december 2015

De inloopbijeenkomst van 8 december 201 5 over de plannen voor het groot onderhoud aan de Westelijke Randweg (N208) en de aanleg van een fietspad ten zuidwesten van de Randweg wordt uitgesteld tot begin 201 6.

Commissie Bestuur en Middelen woensdag 25 november 2015 19 november 2015

Op 25 november zal na afloop van de raadsvergadering een commissie bestuur en middelen plaatsvinden, naar verwachting om circa 21:30 uur. Het College informeert en polst de commissie over de opvang van statushouders en het communicatieplan naar de bevolking.

Gewijzigde aanvangstijd Begrotingsraad 5 november 2015 02 november 2015

De tijd van aanvang is 18:00 uur Locatie: Gemeentehuis van Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158 te Overveen.

Informatie over het Presidium en het CVO van 27 oktober 2015 23 oktober 2015

De CVO-vergadering zal dit maal via email plaatsvinden en het Presidium is eenmalig afgelast.

Wijziging vergaderdata raadsvergaderingen 2015 09 oktober 2015

De vergaderingen van de gemeenteraad vinden in de laatste drie maanden van dit jaar een dag eerder plaats dan in de planning opgenomen. Dit in verband met de aanwezigheid van waarnemend burgemeester Schneiders. • Raad oktober op 28 ipv 29 oktober • Raad november op 25 ipv 26 november • Raad december op 16 ipv 17 december

Nieuwe waarnemend burgemeester Bloemendaal benoemd 05 oktober 2015

Persbericht Provincie Noord-Holland: "De commissaris van de Koning, Johan Remkes, heeft mr. B.B. (Bernt) Schneiders benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Bloemendaal. "

Persbericht: Woensdag 7 oktober a.s. om 18:30 uur Informatieavond opvang vluchtelingen in Bloemendaa 29 september 2015

Het gemeentebestuur van Bloemendaal (raad en college) wil graag haar maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid nemen. Zij nodigen inwoners, ondernemers en organisaties daarom van harte uit om van gedachten te wisselen over de manier waarop Bloemendaal vluchtelingen kan helpen. Op woensdag 7 oktober wordt er een informatieavond gehouden op twee locaties.

Persbericht: D66 Bloemendaal Wethouder Botter legt zijn functie neer en D'66 stapt uit de coalitie 28 september 2015

Onderstaand Persbericht van D66 Bloemendaal "D66 Bloemendaal is zeer teleurgesteld over het verloop van de laatste raadsvergadering op 24 september en het vertrek van interim burgemeester Emmens. D66 is bij zichzelf te rade gegaan wat er nu moet gebeuren om de bestuurscultuur in Bloemendaal te veranderen. Dat gaat niet langer zonder drastische besluiten. D66 kan niet verder met de coalitie en wil ruimte scheppen voor een nieuwe impuls"

Afscheid Tames Kokke 24 augustus 2015

Donderdag 17 september 2015 neemt Tames Kokke afscheid als wethouder van de gemeente Bloemendaal.

Extra raadsbrede Commissie Bestuur en Middelen 18 augustus 2015

Op 14 september a.s. om 19.30 uur is een extra raadsbrede Commissie Bestuur en Middelen gepland voor behandeling van het onderwerp Brandveiligheid Bloemendaal. Alle raadsleden en duo commissieleden zijn uitgenodigd. De agenda en stukken komen op het RIS.

PERSBERICHT 27 juli 2015

Zomerstorm in Bloemendaal

VVD Draagt wethouder voor 07 juli 2015

VVD Bloemendaal presenteerde op 3 juli haar nieuwe wethouderskandidaat, de heer Nico Heijink.

10 juli Extra raadsvergadering 07 juli 2015

De VVD heeft verzocht om een extra raadsvergadering op vrijdag 10 juli om 20.00 uur, met de volgende agendapunten: - Benoeming wethouder Benoeming wethouder Heijink (onder voorbehoud) - Initiatiefvoorstel Elswoutshoek

Publicatie rapport huis van de democratie 06 juli 2015

De commissaris van de Koning heeft vandaag gesproken met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Bloemendaal over de eerste verkenning naar de bestuurscultuur door de burgemeester van Bloemendaal, mevrouw Emmens. De burgemeester heeft bij haar aantreden op 29 januari 2015 een stevige opdracht van de commissaris van de Koning meegekregen om de oorzaken die ten grondslag liggen aan de toenmalige bestuurscultuur in de gemeente Bloemendaal te verkennen en te verbeteren. Vorige week heeft ze de resultaten van de eerste verkenning aan de commissaris van de Koning gerapporteerd.

Persbericht GGD Kennemerland 30 juni 2015

Nationaal Hitteplan morgen van kracht

Nieuwe gemeentehuis in Bloemendaal geopend voor publiek 02 juni 2015

Vanmorgen is het nieuwe publiekscentrum van de gemeente Bloemendaal opengegaan voor het publiek. De eerste bezoeker, Bas le Poole (10 jaar), ontving een bloemetje uit handen van loco-burgemeester Tames Kokke

Gemeentehuis Overveen weer in gebruik, geen vergaderingen meer in Bennebroek 29 mei 2015

Vanaf dinsdag 2 juni 2015 is het gemeentehuis aan de Bloemendaalseweg 158 in Overveen weer in gebruik. Alle vergaderingen van CVO, presidium, raadscommissies en raad zullen vanaf dat moment weer daar plaatsvinden.

Vervolg raadsvergadering 30 april op 28 mei. 08 mei 2015

Het vervolg van de raadsvergadering van 30 april 2015 zal plaatsvinden op 28 mei 2015. Het exacte tijdstip volgt zo spoedig mogelijk.

Datum vervolg raadsvergadering 30 april volgt. 01 mei 2015

De vergadering van 30 april zal op een nog nader te bepalen moment worden voortgezet. Klik de kop voor meer informatie.

Verandering tijdstip aanvang Commissie Voorzitteroverleg 20 april 2015

Op 29 april a.s. is het tijdstip van het CVO van 19:00 uur naar 08:00 uur veranderd

Vervolg commissie Grondgebied van 14 april op 21 april om 20uur 15 april 2015

De vergadering van de commissie Grondgebied van 14 april 2015 wordt vervolgd op 21 april om 20 uur.

Geen presentatie Duinpolderweg op 14 april om 19uur 10 april 2015

De projectleider van Duinpolderweg, heeft ons zojuist laten weten dat de Provincie Noord-Holland geen akkoord heeft gekregen van de provincie Zuid-Holland op het Plan van Aanpak voor de Tussenstap (zoals door de Staten van Zuid-Holland gevraagd). Dit betekent dat het project op dit moment tot stilstand is gekomen. Qua planning betekent dit dat het project minimaal 5 tot 6 maanden in de vertraging gaat en dat er op z’n vroegst eind mei een beslissing kan worden genomen op het voorliggende Plan van Aanpak Tussenstap. Het vorenstaande betekent dat reeds geplande overleggen tot nader order niet door zullen gaan. Dit betekent ook dat de geplande presentatie in de commissie grondgebied van 14 april (19.00 uur) geen doorgang zal vinden. De gemeente Bloemendaal is genoodzaakt de verdere ontwikkelingen af te wachten. De vergadering van de commissie Grondgebied zal regulier om 20 uur beginnen.

Voorlopige verkiezingsuitslagen Provinciale Staten en Waterschappen 24 maart 2015

In dit nieuwsbericht kunt u de voorlopige verkiezingsuitslagen inzien

Persbericht Start samenwerking milieustraat Bloemendaal met Zandvoort 12 maart 2015

Wethouder Zandvoort brengt defecte laptop naar Bloemendaal

Nieuwsbrief Meerlanden 12 maart 2015

Van GFT afval naar duurzame energie

Nieuwsbrief Provincie Noord-Holland 11 maart 2015

Duinpolderweg maart 2015

College Bloemendaal weer compleet 19 februari 2015

Portefeuilleverdeling licht gewijzigd (Klik kop voor meer informatie)

“Samen bouwen aan het huis van de democratie” in Bloemendaal 19 februari 2015

Burgemeester Bloemendaal presenteert plan van aanpak (Klik kop voor meer informatie)

Mevrouw A. Emmens-Knol waarnemend burgemeester voor de Gemeente Bloemendaal 29 januari 2015

Gisterenavond heeft de Commissaris van de Koning, de heer J. Remkes de waarnemend burgemeester van Bloemendaal bekend gemaakt.

Persbericht Start verbouwing voormalige Franciscusschool 27 januari 2015

Op woensdag 28 januari 2015 start de verbouwing van de voormalige Franciscusschool in Bennebroek. Vanaf 1 september is hier het Centraal Service Punt (CSP) gevestigd.

Burgemeester Nederveen biedt zijn ontslag aan aan Zijne Majesteit de Koning 22 januari 2015

Vanmorgen heeft de Burgemeester van Bloemendaal, Ruud Nederveen, zijn ontslag aangeboden aan Zijne Majesteit de Koning.

Extra Presidium op woensdag 21 januari 2015 22 januari 2015

Bekendmaking neerleggen functie Burgemeester en stopzetting werkzaamheden wethouder De Rooij

Extra raadsvergadering donderdag 22 januari 205 17 januari 2015

PvdA en Liberaal Bloemendaal hebben om een extra raadsvergadering verzocht op donderdag 22 januari 2015.

Mogelijke problemen met live-uitzenden 13 januari 2015

Door nog onbekende oorzaak zijn er problemen met het Live-uitzenden van vergaderingen. Alles wordt in het werk gesteld dit probleem op te lossen. Hoe de vergadering zo snel mogelijk in archief-versie te ontsluiten wordt eveneens onderzocht.