Extra raadsvergadering donderdag 22 januari 205

Het agendapunt dat wordt ingebracht is: Bespreking reactie van het college (bij brief d.d. 16 januari 2015) op de vragen van LB en PvdA n.a.v. de opmerkingen de commissie Grondgebied over de samenstelling van de bundel stukken ter onderbouwing van de uitspraken gedaan in het interview dd 16 augustus door de wethouder.

  • 17 januari 2015
Terug