Burgemeester Nederveen biedt zijn ontslag aan aan Zijne Majesteit de Koning

22 januari 2015

De heer Nederveen is tot de slotsom gekomen dat een nieuwe burgemeester in Bloemendaal voor de gemeente nu beter is. Hij vindt dat de laatste tijd teveel discussie is ontstaan rond zijn functioneren en zijn persoon, wat de ruimte om een goede invulling te geven aan het ambt teveel beperkt. Gisteravond heeft ook wethouder Marjolein de Rooij, wethouder Ruimtelijke Ordening, Verkeer, Natuur en Milieu de raad meegedeeld dat zij per direct haar taken neerlegt.  Nederveen over de achtergrond van zijn besluit:  “Ik ben tot de slotsom gekomen dat een nieuwe burgemeester in Bloemendaal voor de gemeente nu beter is. De laatste tijd is teveel discussie is ontstaan rond mijn functioneren en mijn persoon, wat de ruimte om een goede invulling te geven aan het ambt teveel beperkt. 

Daarnaast moest ik in de afgelopen week opnieuw terugkomen op een eerder gedane uitspraak in een collegebrief. Als dat een keer gebeurt dan is dat wel uit te leggen. Maar het gebeurt me net iets te vaak, meer dan ik voor mijn bestuurlijke rekening wil nemen. Ik zou niet graag in een sorry-cultuur belanden.

Ik ben ruim vijf en een half jaar met heel veel plezier burgemeester van deze mooie gemeente geweest. Het was een schitterende tijd met fantastische ontmoetingen met heel veel verschillende Bloemendalers. Daarnaast heb ik constructief kunnen samenwerken met de medewerkers van gemeente Bloemendaal. Ik heb ze leren kennen als vakbekwame en integere ambtenaren. Ik heb het als een van mijn eerste taken ervaren om de bestuurscultuur in de gemeenteraad te versterken. Maar sinds de laatste maanden heb ik het gevoel dat we weer terug bij af zijn. Ik heb mij er voor ingespannen om het gemeentebestuur meer te laten denken vanuit het algemene belang voor Bloemendaal.”

Burgemeester Nederveen trad aan op 1 juli 2009. Tijdens zijn periode is de fusie met de gemeente Bennebroek voltooid, zijn de gemeentefinanciën op orde gebracht is de verbouwing van het gemeentehuis voorbereid en in uitvoering genomen en zijn er ingrijpende reorganisaties bij brandweer en politie uitgevoerd. Ruud Nederveen treedt met onmiddellijke ingang uit zijn ambt terug.

 Mevrouw de Rooij over haar vertrek:

 “Maandag 5 januari jl. heb ik de raad geïnformeerd over mijn aanstaande verhuizing naar Tanzania en daarmee heb ik mijn vertrek als wethouder aangekondigd. Ook heb ik toen aangegeven aan te zullen blijven tot GroenLinks een opvolger heeft aangewezen.

De afgelopen weken heb ik meerdere malen in het college gesproken over de politieke kracht en verantwoordelijkheid van een vrijwillig vertrekkende wethouder. Want hoewel ik feitelijk nog steeds als volwaardig wethouder functioneer moet ik toch vaststellen dat er vragen zijn gerezen over mijn mogelijkheden tot politieke verantwoording en daarmee over mijn legitimiteit.

Het college acht het van groot belang dat ieder debat met de raad gevoerd wordt door collegeleden die door de raad het volledige mandaat hebben gekregen. Mijn aangekondigde vertrek, zo heb ik vastgesteld, heeft mijn mandaat aangetast.

Daarom laat ik u hierbij weten dat ik per direct mijn werkzaamheden als wethouder neerleg.” 

De taken van burgemeester Nederveen worden waargenomen door zijn eerste vervanger, wethouder Kokke; de reguliere taken en lopende dossiers van mevrouw de Rooij worden waargenomen door haar eerste vervanger, wethouder Botter.

Terug