College Bloemendaal weer compleet

De afgelopen maand is de samenstelling van het college van B&W gewijzigd. Met de installatie van wethouder Kruijswijk (Groen Links) per 19 februari 2015 is het college weer op volledige sterkte. De wijzigingen in het college hebben geleid tot een wijziging de in verdeling van portefeuilles.

 De portefeuilleverdeling is in lijn met het coalitieakkoord.

 De portefeuille van de burgemeester is uitgebreid met Communicatiebeleid en burgerparticipatie.

 De portefeuille van wethouder Kruijswijk komt in grote lijnen overeen met die van zijn voorganger de Rooij. Hij is verantwoordelijk voor Ruimtelijke ordening (exclusief Elswoutshoek); Bouwzaken: Vergunningen, Welstand, Aanleg- en sloopvergunningen; Monumenten; Verkeer en wegbeheer (onder meer: openbare verlichting en parkeren); Water(wegen) en riolering; Reiniging en afvalverwijdering; Groenvoorziening en groenonderhoud; Natuur (onder meer: beleid groenvoorziening, onderhoud); Speelvoorzieningen en Milieu en duurzaamheid.

 De portefeuille van wethouder Kokke (VVD) blijft bijna ongewijzigd: onder zijn portefeuille Beheer eigendommen zal voortaan ook het beheer van de begraafplaats en het gemeentehuis vallen.

 Aan de portefeuille van wethouder Botter (D’66) wordt het project Elswoutshoek toegevoegd en het project Centraal Service Punt Bennebroek.

  • 19 februari 2015
Terug