“Samen bouwen aan het huis van de democratie” in Bloemendaal

De burgemeester van Bloemendaal heeft het startsein gegeven voor een traject om de huidige bestuurspraktijk te verkennen en te verbeteren. Dit traject vloeit voort uit de opdracht die de waarnemend burgemeester A. Emmens-Knol van de commissaris van de Koning, de heer Remkes, heeft meegekregen. 
Burgemeester Emmens heeft hiervoor een plan van aanpak opgesteld en heeft dit donderdagavond aan de gemeenteraad van Bloemendaal gepresenteerd.
 
Dit plan van aanpak richt het vizier in de eerste plaats op de toekomst: doel is het verbeteren van het functioneren van het gemeentebestuur – met bijzondere aandacht voor de bestuurscultuur en de bestuurlijke verhoudingen. De burgemeester wil zich concentreren op de volgende vragen:
1.    Wat is het gewenste toekomstbeeld voor de bestuurspraktijk van Bloemendaal?
2.    Hoe gaan we dat met elkaar realiseren? Wie draagt wat bij?
3.    Welke lessen uit het verleden gaan ons hierbij helpen?
 
Het traject staat in het teken van actie en interactie: samen aan de slag! Het traject gaat voor een belangrijk deel over het realiseren van goede samenwerking en communicatie. Uitgangspunt voor burgemeester Emmens is daarom: “Met elkaar praten, in plaats van over elkaar praten”.
Goede samenwerking en communicatie raken in de kern de bestuurscultuur en de bestuurlijke verhoudingen. Minstens zo belangrijk zijn goede samenwerking en communicatie voor de relatie tussen het gemeentebestuur en de bewoners, organisaties en bedrijven in Bloemendaal: “Hoe kunnen bestuur en samenleving op een constructieve manier krachten bundelen en zich samen inzetten voor Bloemendaal?”
De burgemeester wil daarom ook een ‘denktank’ met personen uit de samenleving formeren. Deze dient voor een leerzame en kritische blik op het gemeentebestuur, maar vooral ook voor adviezen: Hoe realiseer je constructief samenspel tussen bestuur en samenleving én wat vraagt dit over en weer?
 
De burgemeester is inmiddels al van start gegaan met het voeren van een groot aantal gesprekken binnen én buiten het gemeentehuis. Deze dienen ook om te kunnen rapporteren aan de Commissaris van de Koning over de stand van zaken, de voortgang in het proces én de resultaten.

1
19-02-2015 wijzigingen en verduidelijkingen t.o.v. Coalitie-akkoord
Corsa nummer: 2015032259
OVERZICHT PORTEFEUILLEVERDELING COLLEGE B&W BLOEMENDAAL VANAF 19-2-2015
Aaltje Emmens (Burgemeester/ 1e vervanger wethouder T. Kokke)
1 Algemeen:
De wettelijke taken ex art 170 *) t/m 180 Gemeentewet en Wet op de Lijkbezorging.
2. Representatie en externe betrekkingen.
3. O

  • 19 februari 2015
Terug