Publicatie rapport huis van de democratie

Eerste stappen naar herstel

In het gesprek met de fractievoorzitters heeft de commissaris duidelijk gemaakt dat hij de geconstateerde situatie ernstig vindt, maar de eerste stappen naar herstel zijn bemoedigend.

De vacature van burgemeester wordt vooralsnog niet opengesteld, opdat de gemeenteraad met de waarnemend burgemeester het verbetertraject voortvarend kan voortzetten.

 

Bouwen aan de toekomst

Burgemeester Emmens: ‘Dit rapport markeert eigenlijk een startpunt. Het is de uitkomst van een interactief proces waarmee we met alle betrokkenen; inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren, het wensbeeld voor het huis van de democratie hebben opgesteld. We hebben de vinger op de zere plek gelegd en nu is het zaak om ook daadwerkelijk te gaan bouwen aan de toekomst. We richten ons op wat we willen verbeteren en hoe we dat gezamenlijk gaan doen.  

Ik wil me graag de komende tijd blijven inzetten, samen met de raad, het college, de ambtenaren en de bewoners van Bloemendaal om weer in onze kracht te komen’.

 

Vervolg

In september zal de burgemeester het vervolgtraject met de raad bespreken en vervolgens ter besluitvorming voorleggen. Hierbij gaat het om het daadwerkelijk verbeteren van de bestuurspraktijk, waaronder de werkwijze van de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie en de verbinding met de inwoners. De commissaris van de Koning zal in december 2015 nogmaals met de fractievoorzitters en het college spreken over de voortgang van het ingezette verbeterproces.

Hier vindt u het rapport.

  • 06 juli 2015
Terug