Persbericht

27 juli 2015

De zomerstorm die afgelopen zaterdag over Nederland raasde, trof Bloemendaal hard. Bij een eerste inventarisatie bleken meer dan 70 grote gemeentelijke bomen gesneuveld. De gemeente zet al het beschikbare personeel en materieel in om samen met aannemers omgevallen bomen en de afgevallen takken op te ruimen. Bewoners kunnen melding maken van loshangende takken of omgewaaide bomen via het meldingsformulier op www.bloemendaal.nl of bellen met 023-5225555.

 

In de gehele gemeente zijn grote bomen omgevallen, over wegen, in tuinen en op woningen. Er waaiden ook een aantal lichtmasten om. Er is geen persoonlijk letsel gemeld. De medewerkers van de gemeente hebben de plekken waar zich onveilige situaties voordeden als eerste aangepakt, zodat er nu geen onveilige situaties meer zijn. Het ruimen van alle omgevallen bomen en takken zal nog enige dagen in beslag nemen. De gemeentelijke schade wordt momenteel geschat op € 250.000.

Terug