Nieuwe waarnemend burgemeester Bloemendaal benoemd

Persbericht Provincie Noord-Holland:

"

De commissaris van de Koning heeft de heer Schneiders de opdracht gegeven om voort te bouwen op de analyse van de bestuurscultuur bij de gemeente, die in opdracht van de vertrekkend waarnemend burgemeester, mevrouw A. (Aaltje) Emmens-Knol, is uitgevoerd. Dit heeft de heer Remkes vanmiddag meegedeeld aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Bloemendaal. 

De heer Remkes heeft zijn dank uitgesproken voor het werk van mevrouw Emmens-Knol, die haar ontslag als waarnemend burgemeester heeft ingediend. ‘Mevrouw Emmens-Knol heeft met grote inzet de opdracht, die ik bij haar benoeming als waarnemend burgemeester heb gegeven, succesvol uitgevoerd. Zij heeft in een openbaar ambtsbericht een haarscherpe analyse gegeven van de knelpunten van de huidige bestuurscultuur in de gemeente Bloemendaal. Ik heb met teleurstelling kennis genomen van het feit dat de gemeenteraad nog niet in staat is gebleken om met de resultaten van de analyse aan de slag te gaan en een traject in te zetten om de bestuurscultuur en de onderlinge bestuurlijke verhoudingen te verbeteren. Ik heb de fractievoorzitters meegedeeld dat als de verbeterslag onder leiding van deze waarnemend burgemeester niet tot stand komt, ik het college van Gedeputeerde Staten in overweging zal geven om de arhi-procedure (gemeentelijke herindeling) te starten.’

De commissaris van de Koning constateert dat het in de huidige situatie nog niet verantwoord is om een procedure te starten voor de aanstelling van een door de Kroon benoemde burgemeester. Remkes heeft met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties afgesproken dat de vacature van burgemeester gedurende minimaal een jaar niet wordt open gesteld.

De heer Schneiders is sinds 2006 burgemeester van de gemeente Haarlem en sinds 2010 onder meer voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Bernt Schneiders: ‘Als regioburgemeester heb ik de ontstane situatie in Bloemendaal nauwgezet gevolgd. Ik ben me er dan ook zeer van bewust dat dit een zware en uitdagende klus is. Gezien het grote, ook regionale belang, wil ik graag als waarnemend burgemeester van Bloemendaal bijdragen aan de ontwikkeling van deze bijzondere gemeente. Ik ben er van overtuigd dat ik mijn functie als burgemeester van Haarlem volwaardig kan blijven vervullen.’

Van 2001 tot 2006 was de heer Schneiders burgemeester van Heemskerk en van 1995 tot 2001 burgemeester van Landsmeer. Daarnaast is hij onder meer voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland en voorzitter van de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten. De heer Schneiders is 56 jaar en lid van de PvdA.

De nieuwe waarnemend burgemeester treedt per 6 oktober 2015 in functie.

De commissaris van de Koning Johan Remkes neemt van Bernt Schneiders de eed af

De commissaris van de Koning Johan Remkes neemt van Bernt Schneiders de eed af

"

  • 05 oktober 2015
Terug