Overzicht van nieuwsberichten december 2015

Wethouder Van Rijnberk benoemd 18 december 2015

In de raadsvergadering van woensdag 16 december is Ton van Rijnberk (D66) geïnstalleerd als nieuwe wethouder in Bloemendaal voor de portefeuilles wonen, zorg, onderwijs & cultuur. Hij vervult daarmee de vacature die in oktober is ontstaan door het vertrek van Jur Botter.

UITSTEL inloopbijeenkomst onderhoud Westelijke Randweg N208 04 december 2015

De inloopbijeenkomst van 8 december 201 5 over de plannen voor het groot onderhoud aan de Westelijke Randweg (N208) en de aanleg van een fietspad ten zuidwesten van de Randweg wordt uitgesteld tot begin 201 6.