UITSTEL inloopbijeenkomst onderhoud Westelijke Randweg N208

De provincie houdt u op de hoogte van de nieuwe datum.
Heeft u vragen over dit bericht?  Bel naar het provinciaal servicepunt
Wegen en Vaarwegen 0800 0200 600 (gratis) of stuur een e-mail naar
infoN208@noord-holland.nl.

  • 04 december 2015
Terug