Overzicht van nieuwsberichten april 2015

Verandering tijdstip aanvang Commissie Voorzitteroverleg 20 april 2015

Op 29 april a.s. is het tijdstip van het CVO van 19:00 uur naar 08:00 uur veranderd

Vervolg commissie Grondgebied van 14 april op 21 april om 20uur 15 april 2015

De vergadering van de commissie Grondgebied van 14 april 2015 wordt vervolgd op 21 april om 20 uur.

Geen presentatie Duinpolderweg op 14 april om 19uur 10 april 2015

De projectleider van Duinpolderweg, heeft ons zojuist laten weten dat de Provincie Noord-Holland geen akkoord heeft gekregen van de provincie Zuid-Holland op het Plan van Aanpak voor de Tussenstap (zoals door de Staten van Zuid-Holland gevraagd). Dit betekent dat het project op dit moment tot stilstand is gekomen. Qua planning betekent dit dat het project minimaal 5 tot 6 maanden in de vertraging gaat en dat er op z’n vroegst eind mei een beslissing kan worden genomen op het voorliggende Plan van Aanpak Tussenstap. Het vorenstaande betekent dat reeds geplande overleggen tot nader order niet door zullen gaan. Dit betekent ook dat de geplande presentatie in de commissie grondgebied van 14 april (19.00 uur) geen doorgang zal vinden. De gemeente Bloemendaal is genoodzaakt de verdere ontwikkelingen af te wachten. De vergadering van de commissie Grondgebied zal regulier om 20 uur beginnen.