Overzicht van nieuwsberichten september 2015

Persbericht: Woensdag 7 oktober a.s. om 18:30 uur Informatieavond opvang vluchtelingen in Bloemendaa 29 september 2015

Het gemeentebestuur van Bloemendaal (raad en college) wil graag haar maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid nemen. Zij nodigen inwoners, ondernemers en organisaties daarom van harte uit om van gedachten te wisselen over de manier waarop Bloemendaal vluchtelingen kan helpen. Op woensdag 7 oktober wordt er een informatieavond gehouden op twee locaties.

Persbericht: D66 Bloemendaal Wethouder Botter legt zijn functie neer en D'66 stapt uit de coalitie 28 september 2015

Onderstaand Persbericht van D66 Bloemendaal "D66 Bloemendaal is zeer teleurgesteld over het verloop van de laatste raadsvergadering op 24 september en het vertrek van interim burgemeester Emmens. D66 is bij zichzelf te rade gegaan wat er nu moet gebeuren om de bestuurscultuur in Bloemendaal te veranderen. Dat gaat niet langer zonder drastische besluiten. D66 kan niet verder met de coalitie en wil ruimte scheppen voor een nieuwe impuls"