Overzicht van nieuwsberichten 2016

Nieuwsbrief Provincie Noord Holland 19 juli 2016 19 juli 2016

Nieuwsbrief wonen in Noord-Holland

Werving Griffier 03 mei 2016

Vandaag is de vacature voor de griffier van de Gemeente Bloemendaal online gegaan.

Vervolg commissie Grondgebied van 12 januari op 20 januari 13 januari 2016

De commissie Grondgebied van 12 januari is geschorst en zal op 20 januari verder gaan.

Agendering stand van zaken huisvesting statushouders 06 januari 2016

In december 2015 heeft het presidium besloten dat de agendering stand van zaken huisvesting statushouders in het vervolg bij de commissie Samenleving zal plaatsvinden, in plaats van bij de commissie Bestuur & Middelen.