Agendering stand van zaken huisvesting statushouders

Agendering stand van zaken huisvesting statushouders


In december 2015 heeft het presidium besloten dat de agendering stand van zaken huisvesting statushouders in het vervolg bij de commissie Samenleving zal plaatsvinden, in plaats van bij de commissie Bestuur & Middelen.

  • 06 januari 2016
Terug