Persbericht van de fractie D66 Bloemendaal Opvolging in de Gemeenteraad bij D66 Bloemendaal

30 januari 2017

Persbericht van de fractie D66 Bloemendaal

Hein Struben uit Overveen is de pvolger van Gerard Metselaar in de vier leden tellende fractie van D66 in de gemeenteraad van Bloemendaal. Hein stond op plaats 4 van de kieslijst van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en werd toen ingehaald door de nummers 5 en 6 vanwege voorkeursstemmen. Benoeming in de raad op 26 januari heeft plaatsgevonden en Hein is lid  van de commissie Samenleving. 

Hein Struben woont sinds 1981 in Bloemendaal. Hij is opgeleid als architect en stedenbouwkundige. Hein is altijd actief geweest in D66 Bloemendaal, hij is voorzitter van het Bestuur D66 Bloemendaal geweest, speelde een belangrijke rol bij totstandkoming van een regiovisie op verkeer en vervoer in 2010 en was betrokken bij de coalitie onderhandelingen voor deze periode. Hein is lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland voor D66. Hij is daar voorzitter van de commissie Mobiliteit en Financiën en lid van de commissie Europa.

Hoewel het binnen D66 niet gewenst is functies te combineren, is door het landelijk bestuur voor de betrekkelijk korte periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 compensatie verleend. 

"We kennen Hein als iemand met hart voor de publieke zaak" aldus Conny van Stralen, fractievoorzitter van D66 Bloemendaal,"ik ben erg blij dat hij zijn ervaring ook wil inzetten voor de gemeente Bloemendaal."  

"Hein is thuis in de regio en kent de lastige dossiers van Bloemendaal goed," stelt Robert van Bussel, vice-voorzitter van de afdeling D66 Bloemendaal, "voor de korte periode tot de volgende verkiezingen is hij de ideale invaller.”

Einde persbericht

Terug naar nieuws