Persbericht: Eerste Integraal Kind Centrum (IKC) in Bloemendaal

08 mei 2017

Op donderdag 11 mei 2017 opent het eerste Integraal Kind Centrum (IKC) in

Bloemendaal. Basisschool de Paradijsvogel en Kinderopvang

Les Petits in Vogelenzang werken hiervoor intensief samen. Samen staan zij voor een rijke, samenhangende speel- en leeromgeving waar kinderen van 0 tot 13 jaar zich ontwikkelen in de breedste zin van het woord.

Programma

15.30                           Inloop

15:45                          Opening door trekkers IKC De Paradijsvogel Dorien Hulsebosch (directeur De Paradijsvogel) en Sandra Vlaar (directeur Les Petits Kinderopvan)

15.50                          Visie op Integraal leren en spelen door Gerard van de Burgwal, voormalig directeur-bestuurder Stichting Brede Scholen Haarlemmermeer

16.00                          Paneldiscussie ‘Wat is er essentieel voor een rijke speel- en leeromgeving nu en in de toekomst?’ o.l.v. projectleider IKC Monique Kuik.

16.30                           Borrel en rondleiding door kinderen

 Het panel bestaat uit deskundigen

  • Ton van Rijnberk, wethouder Onderwijs en Jeugdbeleid in Bloemendaal
  • Paul Bronstring, directeur Jong Leren, stichting voor confessioneel basisonderwijs. Jong Leren is per 1 januari 2016 voortgekomen uit een fusie tussen VPCO De Basis en stichting de la Salle en heeft 29 scholen in de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal.
  • Gerard van de Burgwal, voormalig directeur-bestuurder Stichting Brede Scholen Haarlemmermeer
  • Jacqueline Nijssen, cultureel ondernemer Zebrazorgboerderij Vogelenzang

Het panel bediscussieert 3 stellingen

 1.         Een integraal kind centrum waarin sprake is van een doorgaande lijn onderwijs, opvang en opvoeding is beter voor kinderen dan het huidige reguliere onderwijs.

2.         Organisaties moet eigen autonomie loslaten in het belang van kinderen.

3.         Gemeentelijke sturing is nodig om belangentegenstellingen tussen samenwerkingspartners te managen.

 Leuk als u komt, u bent van harte welkom!

Wilt u middels een email naar onderstaand adres laten weten of u aanwezig kunt zijn? Een fotograaf is door ons geregeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacobien van Boeijen, team Communicatie van de gemeente Bloemendaal: 023-5225576 of j.vanboeijen@bloemendaal.nl.

Terug naar nieuws