Gemeenteraad van Bloemendaal draagt Elbert Roest voor als nieuwe burgemeester

De Bloemendaalse gemeenteraad denkt met Elbert Roest een uitstekende opvolger te hebben gevonden voor de huidige, waarnemend burgemeester Bernt Schneiders. Elbert Roest is thans 15 jaar burgemeester van Laren, een gemeente die op veel punten vergelijkbaar is met Bloemendaal. Daarmee heeft hij een rijke en zeer relevante bestuurlijke ervaring. De vertrouwenscommissie typeert Roest als iemand die staat voor ordentelijkheid en gezamenlijkheid, die als burgervader goed zijn inwoners wil leren kennen en met hen in gesprek wil gaan. In Bloemendaal treft Elbert Roest een omgeving aan waarin voor hem voldoende en interessant werk te doen is, zowel in de Bloemendaalse samenleving als bij de politieke besluitvorming, bij de bedrijfsvoering van het gemeentelijk apparaat en het behartigen van de belangen in regionale samenwerkingsverbanden en op het gebied van veiligheid. Kortom, een dynamische omgeving, waarbinnen Elbert Roest zijn brede ervaring en persoonlijkheid optimaal kan inzetten.

 

Elbert Roest is 62 jaar, lid van D66 en werkt sinds 1994 onafgebroken in het openbaar bestuur. Eerst als wethouder in Doesburg, vervolgens als lid van het College van Bestuur van de Stadsregio Knooppunt Arnhem/Nijmegen en sinds 2002 als burgemeester van Laren. Elbert Roest is getrouwd en heeft twee kinderen.

 

Elbert Roest: “'Ik verheug mij zeer om in Bloemendaal aan de slag te gaan en wil mij met hart en ziel gaan inzetten voor de gemeenschap.  Bloemendaal is een prachtige gemeente, bestuurlijk uitdagend en met een duidelijk herkenbare identiteit. Ik acht het een voorrecht daarvoor te mogen werken en zal met open vizier en passie mijn taken vervullen.”

 

De vertrouwenscommissie, die bestaat uit de raadsleden Bolkestein, Meuleman-Wierda, Schell, Schnackers, Van Stralen en de adviseurs Kruijswijk (wethouder) en Atsma (gemeentesecretaris), heeft in de afgelopen maanden de raadsvoordracht voorbereid op basis van de op 15 februari 2017 door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. Deze voordracht is vandaag overgenomen door de gemeenteraad, waarmee de raad de heer Elbert Roest formeel voordraagt als kandidaat.

 

Deze voordracht is daarmee een belangrijke stap in de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester. De aanbeveling van de raad gaat nu naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om tot een kroonbenoeming te komen. De benoeming geschiedt vervolgens bij Koninklijk Besluit. Elbert Roest kan dan op 6 september 2017 worden geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Bloemendaal.

  • 06 juli 2017
Terug