Persbericht: Veertig Bloemendaalse statushouders tekenen participatieverklaring

Vervolg Persbericht

Iedere statushouder volgt twee workshops over de Nederlandse democratie en leert over onze grondwet en de kernwaarden van onze samenleving.
Op 8 december tekenen Burgemeester Elbert Roest en de eerste groep van 13 statushouders de eerste  participatieverklaringen.

We willen dat de statushouders zich welkom, veilig en vrij voelen in Nederland, dat zij weten hoe wij samenleven in Nederland en dat zij deelnemen aan onze samenleving.

Zij leren met behulp van een tolk wat de Nederlandse waarden ‘vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit’ betekenen en vragen hen om die waarden te respecteren. 

 Vanaf 1 oktober 2017 is PVT een verplicht onderdeel van de Wet Inburgering. Doel van het toevoegen van het participatieverklaringstraject als nieuw onderdeel aan het inburgeringsexamen is om inburgeringsplichtigen al in een vroeg stadium na hun vestiging in Nederland kennis te laten maken met de Nederlandse normen en waarden.

Programma

Workshop 1   vrijdagavond 24-11  17.00 tot 20.30 uur inclusief kleine maaltijd

                                               Locatie: Welzijn Bloemendaal, Bloemendaalseweg 125

                                               Opening tussen 17.00 en 17.30 uur door burgemeester

 

Workshop 2   vrijdagavond 8-12    17.00 tot 20.30 uur inclusief kleine maaltijd

Locatie: Trouwzaal, gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

                                               Feestelijk tekenen verklaring 20.00 uur burgemeester

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team communicatie, voorlichting@bloemendaal.nl of 14-023.

  • 24 november 2017
Terug