Persbericht Onthulling Joods Monument Bloemendaal

23 februari 2018

Onthulling

Het monument voor de Joodse slachtoffers wordt gerealiseerd in het Wildhoefplantsoen,nabij het bestaande algemene monument voor oorlogsslachtoffers bij de Kennemerweg. De onthulling is gepland op 12 april, de dag waarop dit jaar Jom Hasjoa, de jaarlijkse dag voor de herdenking van de Holocaust, plaatsvindt. Tot de sprekers behoren onder meer de ambassadeur van Israël in Nederland, Z.E. Aviv Shir-On, en oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen, wiens familieleden, deels afkomstig uit Bloemendaal, eveneens slachtoffer werden van de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.

 

Uitnodiging
Belangstellenden zijn van harte welkom bij de officiële onthulling. Men wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn. Nabestaanden van slachtoffers worden – voor zover zij bekend zijn - zoveel mogelijk persoonlijk uitgenodigd. Daarnaast worden nabestaanden van harte uitgenodigd zich te melden bij de gemeente Bloemendaal door een e-mail te sturen naar voorlichting@bloemendaal.nl of te bellen met 023-522 57 94. Zij krijgen dan een persoonlijke uitnodiging voor de onthulling op 12 april.

 

Burgerinitiatief
Het monument is voortgekomen uit een burgerinitiatief. Het bestuur van de stichting Joods Monument Bloemendaal bestaat uit voorzitter Rob van der Heijden (oud-burgemeester van Zandvoort) en de heren Ben Blocq en Robert Verrijk. Het ontwerp is afkomstig van Patrick van der Vegt, die eerder de Joodse herdenkingsmonumenten in Haarlem en Heemstede heeft ontworpen. De bestuursleden hebben veelvuldig overlegd met het gemeentebestuur van Bloemendaal en dit heeft geleid tot een keuze die volledig recht wil doen aan de catastrofale gebeurtenissen in de periode 40-45 van de vorige eeuw.

Enkele Bloemendaalse inwoners, Ankie Broekers-Knol, Joan Patijn, ds. Ad van Nieuwpoort en Evert Holterman, hebben zitting genomen in het Comité van aanbeveling.

Terug