Digitale inwerkmap aangeboden aan gemeenteraad

30 maart 2018

Op 29 maart is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Ook zijn de duocommissieleden en de leden van de diverse commissies benoemd. Zij kregen tijdens deze heugelijke gebeurtenis de digitale Inwerkmap aangeboden. Deze map helpt de gemeenteraad om goed voorbereid aan de slag te gaan. Via  https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/inwerkmap/Inwerkmap is de map in te zien.

De inhoud van de map

In de map is informatie opgenomen over Bloemendaal, het raadswerk, personen waar de raads- en duocommissieleden mee te maken hebben, de regelgeving en overdrachtsdocumenten. Om het overzichtelijk te houden, wordt de informatie zo compact mogelijk aangeboden en wordt verwezen naar achterliggende stukken.

De komende raadsperiode

Gedurende de raadsperiode zal deze map actueel gehouden worden. Zijn er vragen of opmerkingen dan is de griffie te bereiken via griffie@bloemendaal.nl.

Terug