Persbericht: Lange termijnvisie op onderwijshuisvesting

06 april 2018

Het plan is ingevuld voor de komende 16 jaar. De totale kosten worden voorlopig geraamd op 45,3 miljoen euro. Hierin is een bedrag van ruim €8 miljoen aan verduurzaming van schoolgebouwen begrepen. Daarnaast gaat het geld bijvoorbeeld naar aanpassingen van de gebouwen om ze zo goed mogelijk in te kunnen richten en de klimaatbeheersing op orde te krijgen om er optimaal les te kunnen geven.Het plan helpt een nieuw gemeentebestuur de komende jaren de juiste investeringsbeslissingen te nemen, in de begroting voor 2019 en de jaren daarna. In overleg met de scholen wordt in de tweede helft van 2018 ook de gemeentelijke regelgeving over schoolgebouwen aangepast aan de ambities uit het plan.

Wethouder Onderwijs Ton van Rijnberk: “Bijzonder trots ben ik op deze visie, die vooral voor en door de scholen tot stand is gekomen.”

“Dat geldt dus ook voor de scholen die pas over 10 jaar of later aan de beurt zijn. Voor iedere school is nauwkeurig bekeken welke aanpassingen van het schoolgebouw nodig zijn, en daarna hebben de scholen met elkaar bepaald wat het meeste prioriteit krijgt. Dit heeft geleid tot een weloverwogen plan voor de komende jaren, waarbij iedere school in Bloemendaal klaar is voor de toekomst."

Terug