Persbericht: Bestuurlijke maatregel: geen feesten in Bloomingdale tot 26 juni

13 april 2018

Bloemendaal, 13 april 2018

Bestuurlijke maatregel: geen feesten in Bloomingdale tot 26 juni

 

Aanleiding is een schietincident op zondag 8 april tijdens het strandfeest. De politie heeft inmiddels vastgesteld dat dit in de tent voor het strandpaviljoen Bloomingdale heeft plaatsgevonden. De burgemeester van Bloemendaal wil een afkoelperiode van 2,5 maand. In deze periode staan 2 strandfeesten van Bloomingdale gepland.

 

Burgemeester Roest in een verklaring: ”Afgelopen zondagavond is sprake geweest van schokkend geweld op het strand van Bloemendaal aan Zee. Uit de eerste bestuursrapportage van de politie is mij als burgemeester gebleken dat er geschoten is in een tent van (en vóór) beachclub Bloomingdale. Dat betekent dat de openbare orde en veiligheid en gezondheid van mensen (zeer) ernstig in gevaar is geweest.

Ik zoek momenteel uit wat er precies is gebeurd, wie hiervoor verantwoordelijk is en of de vereisten van de vergunning en het veiligheidsplan zijn nageleefd. Wat ik nu al met zekerheid weet is dat er sprake is geweest van een onaanvaardbaar veiligheidsrisico.

Dat is niet acceptabel en ik heb er ook een scherp oordeel over. Als je een strandtent exploiteert waarin je een publieksevenement van deze aard en omvang organiseert, moet je je realiseren dat dat hoe dan ook een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Daartoe moet je passende maatregelen nemen, want het kan niet zo zijn dat de gemeenschap opdraait voor onacceptabele openbare orde en veiligheidsrisico's.

Zoals gezegd: ik laat de gebeurtenissen diepgaand onderzoeken en bezin mij op te nemen maatregelen. Hangende dat onderzoek acht ik het onverantwoord dat er tot 26 juni in Bloomingdale evenementen plaatsvinden. Ik zal daarom, als voorlopige maatregel, in die periode in Bloomingdale geen publieksevenementen toestaan.

 

Overigens is mij gebleken dat men bij Bloomingdale bijzonder is geschrokken van het bericht. De organisatie is zich er terdege van bewust dat op haar een bijzondere verantwoordelijkheid rust als het gaat om de handhaving van de openbare orde.”

 

De voorlopige maatregel is gebaseerd op het horecasanctiebeleid de APV en de gemeentewet.

Terug