Persuitnodiging

12 juli 2018

Vrijdag aanstaande houdt het college een persgesprek over het besluit dat alle leden van de gemeenteraad niet openbare stukken/dossiers kunnen inzien op het gemeentehuis. De aanvangstijd is 10.30 uur in het gemeentehuis van Bloemendaal. Journalisten zijn van harte welkom.

 Aanleiding is een intensief debat in de extra raad van 4 juli over het recht van raadsleden om informatie in te zien. Dit wordt geregeld in artikel 169 van de Gemeentewet. Het college besloot in heroverweging:

 1.            Gehoord het besprokene in de vergadering van de gemeenteraad van 4 juli jl. dat alle door leden van de gemeenteraad opgevraagde en op te vragen niet openbare stukken/dossiers op het gemeentehuis kunnen worden ingezien;

2.            In de loop van de week (vóór het persmoment genoemd onder punt 3) een brief op te stellen waarin de nadere toelichting op dit besluit wordt gegeven.

3.            Vrijdag 13 juli as. om 10.30 uur een persmoment te beleggen.

Terug