Aan de slag met de Omgevingswet

logo-omgevingswet

In november 2018 was de beeldvormende avond over de Omgevingswet en Omgevingsvisie. Uw enthousiaste en vele vragen zijn voor ons aanleiding geweest u als raadslid regelmatiger te informeren over het programma Omgevingswet.

U heeft daar zelf die avond met zoveel woorden om gevraagd. We gaan allereerst dit nieuwsbericht gebruiken om u op de hoogte te stellen van belangrijke weetjes, nieuws, bijeenkomsten etc. die te maken hebben met de komst van de Omgevingswet per januari 2021.

De griffie denkt met de agendacommissie na over andere mogelijkheden u betrokken te houden bij dit veelomvattende programma.

NIEUWS

  • In december is de laatste nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de voortgang van de Omgevingswet verschenen.
  • We zijn gestart met het uitvoeren van het plan van aanpak Omgevingsvisie met een interne bijeenkomst met alle betrokken vakdisciplines.

 

TIP

Kijk eens op de website van de VNG; daar is een speciaal blok met informatie voor raadsleden over de Omgevingswet.

https://vng.nl/invoering-omgevingsw-menu-voor-raadsleden

  • 05 februari 2019
Terug