Nieuwe gemeentevlag voor het eerst in top

03 juni 2019

Sinds vrijdag 24 mei hangt er voor het gemeentehuis een nieuwe gemeentevlag. Woensdag 22 mei besloot de Bloemendaalse gemeenteraad om aan de oorspronkelijke gemeentevlag een vijfde baan toe te voegen voor Bennebroek.

In de gemeentevlag worden nu alle dorpskernen gerepresenteerd

Op deze manier voelen inwoners uit alle dorpen zich vertegenwoordigd als de gemeentevlag wordt gehesen voor officiële gemeentelijke aangelegenheden. De vlag hangt voor het gemeentehuis en de ambtwoning van de burgemeester. Ook wordt er een vlag verstrekt aan alle sportclubs om te voeren tijdens door de gemeente gesponsorde evenementen.

 

In 2009 zijn de gemeenten Bennebroek en Bloemendaal gefuseerd. Toen is ook door de gemeenteraad besloten het logo te voeren op alle gemeente uitingen, met uitzondering van de trouwtoga en het trouwboekje. Dit besluit is echter nooit geëffectueerd. Op 12 september 2018 heeft het college van B&W besloten dit besluit uit 2008 door te voeren m.b.t. de gemeentevlag. Naar aanleiding van dit besluit is er in de raadsvergadering van 31 januari 2019 een motie van VDB aangenomen met het verzoek dit collegebesluit in te trekken en de oorspronkelijke gemeentevlag aan te passen met een vijfde groene baan.

Terug