Er kan worden ingesproken in commissies

08 januari 2020

Algemeen

De gemeenteraad van Bloemendaal heeft op 12 december 2019 besloten dat iedere Bloemendaalse inwoner, ondernemer en instelling voortaan kan inspreken in een commissievergadering.

Er kan worden ingesproken over onderwerpen die in de commissie geagendeerd staan. Op die manier kan er invloed worden uitgeoefend op het besluitvormingsproces. Inspraak was al mogelijk in de beeldvormende avonden.

Aanmelden

U kunt zich tot 11.00 uur op de dag van de commissievergadering aanmelden onder vermelding van het onderwerp waarover u het woord wilt voeren via griffie@bloemendaal.nl.

Hoe werkt het

 1. Er kan alleen worden ingesproken over zaken die op de agenda van de betreffende commissievergadering staan

 2. U krijgt maximaal 3 minuten spreektijd

 3. De voorzitter biedt het college maximaal 1 minuut om te reageren

 4. Er is geen ruimte voor leden van de commissie om nader in gesprek met u te gaan

 5. Inspreken in de commissie vindt direct na de opening en het vaststellen van de agenda plaats

 6. De voorzitter stelt de sprekerslijst vast

 7. De voorzitter kan u het woord ontnemen als u over onderwerpen spreekt die niet op de agenda staan

 8. Het woord kan niet gevoerd worden over:

  a. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan;

  b. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

  c. een gedraging waarover een klacht in de zin van artikel 9:1 van de Awb kan of kon worden ingediend.

Beeldvormende avonden                         

Er kan ook nog steeds in beeldvormende avonden worden ingesproken. Het kan in beeldvormende avonden ook gaan over een onderwerp dat niet op een agenda is opgenomen. Ook hier duurt de inspraak maximaal 3 minuten. Het is echter geen vergadersetting, dus de sfeer is informeler. Ook is er ruimte voor gesprek met raadsleden en het college. Voor inspreken in een beeldvormende avond kunt u zich op de dag zelf voor 11.00 uur aanmelden via griffie@bloemendaal.nl.

In beeldvormende avonden worden ook themasessies georganiseerd. Dat zijn sessies, georganiseerd door het college, over specifieke onderwerpen. Inwoners kunnen hierbij aanschuiven. Gelieve u dan voor 11.00 uur van de dag zelf aan te melden via griffie@bloemendaal.nl. Als inwoners zelf een presentatie willen geven over een specifiek onderwerp, dan kunnen ze zich daartoe aanmelden bij de agendacommissie. Dat kan via griffie@bloemendaal.nl.

Terug