Holocaustmonument Levenslicht

21 januari 2020

75-jaar-vrijheid

Op maandag 27 januari om 17.30 uur onthult burgemeester Roest een onderdeel van het tijdelijk monument Levenslicht, van de hand van Daan Roosegaarde. Dit is de start van de viering in Bloemendaal van 75 jaar vrijheid. Belangstellenden zijn van harte welkom bij de ingang van de Begraafplaats aan de Bergweg in Bloemendaal dorp.

Doel van dit lichtmonument is het bewustzijn te vergroten dat in heel Nederland Joden, Roma en Sinti woonden en dat de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd, gedeporteerd en vermoord, plaatsgenoten of buren waren. In januari 2020 wordt het tijdelijk lichtmonument onthuld in gemeenten waar de vervolging van Joden, Roma en Sinti heeft plaatsgevonden. Het monument is een eenmalige tijdelijke aanvulling op de bestaande oorlogs- en Holocaustmonumenten.

Lichtgevende herdenkingsstenen

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinticultuur zijn stenen belangrijk. Daan Roosegaarde en zijn team hebben deze traditie als inspiratie gebruikt. In gesprek met Holocaustoverlevenden en hun familie kwam hij tot het ontwerp van LEVENSLICHT. Met 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen (gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland) staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust.

Na een landelijke onthulling wordt in elke betrokken gemeente een deel van de stenen tentoongesteld. In het donker lichten de herdenkingsstenen op. De stenen ‘ademen’ in licht en symboliseren daarmee dat de herinnering aan de slachtoffers in leven moet blijven.

Deze locatie is gekozen omdat hij altijd openbaar toegankelijk is en uitnodigt tot bezinning. Het monument is in elk geval tot 5 mei te bezichtigen. Daarna wordt een definitieve plek gezocht. U kunt via het kleine hek aan de Binnenweg de begraafplaats bezoeken. Het grote hek is dagelijks tot half 4 open. De tweede zondag van de maand van 14-16.00 uur.

Terug