Nieuwsbericht; Noodverordening maatregelen Coronavirus

19 maart 2020

Noodverordening  maatregelen Coronavirus

Op 16 maart 2020 heeft het kabinet maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De burgemeesters van de veiligheidsregio Kennemerland hebben gezamenlijk deze maatregelen in een noodverordening vastgelegd. (noodverordening COVID-19 VRK).

Met de noodverordening is nu formeel geregeld dat:
-         Evenementen/bijeenkomsten met meer dan 100 mensen verboden zijn
-         Horecagelegenheden (incl. sportclubs, seksclubs, sauna’s en coffeeshops) gesloten moeten blijven
-         Afhaallocaties wel open blijven, zowel voor eten als voor coffeeshop
-         Markten en supermarkten ook open blijven.

Ook regelt de noodverordening het toezicht en de straf die op het overtreden van deze maatregelen staat. Door middel van een aanwijzingsbesluit zijn alle gemeentelijke boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) en APV-toezichthouders bevoegd gemaakt om naleving van de noodverordening te bevorderen. Uiteraard zijn ook politie en Koninklijke Marechaussee (KMAR) bevoegd om tegen overtreding van deze maatregelen op te treden. Deze noodverordening is landelijk afgestemd zodat veiligheidsregio’s zoveel mogelijk een gelijke lijn hanteren. In de bijlage kunt u de volledige tekst van de noodverordening en het aanwijzingsbesluit nalezen.

 Zoals de minister-president heeft aangegeven gaat het om een langdurige crisis die iedereen in de samenleving raakt. Als veiligheidsregio werken hulpverleningsdiensten, gemeenten en organisaties samen om mensen zo veilig en gezond mogelijk te houden.

Noodverordening:
https://www.vrk.nl/Nieuws/2020/03/17/Noodverordening--maatregelen-coronavirus

Bijlage: Memo noodverordening Coronavirus

Terug