Overzicht van nieuwsberichten 2021

Stemming benoeming 2 leden regionale agendacommissie bekend

De stemcommissie heeft ten aanzien van het raadsvoorstel ‘Benoemen twee leden regionale agendacommissie’ de stemmen geteld.