Stemming over commissie integriteit en werkgeverscommissie bekend

13 april 2021

Stemming over commissie integriteit en werkgeverscommissie bekend

 

Beste raadsleden,

Gisteren, maandag 12 april, is om 11.00 uur de stemcommissie bijeengekomen in aanwezigheid van de griffier. De stemcommissie (bestaande uit dhr. Oude Weernink, mevr. Zoetmulder en dhr. Bruggeman) heeft ten aanzien van de twee voorliggende besluiten waarvoor schriftelijke stemming is afgesproken, het volgende vastgesteld:

Raadsvoorstel benoeming leden commissie integriteit (2021001103)

Er zijn 17 stemmen uitgebracht.

-Mevrouw S. Kelterman: 15 voor, 2 tegen

-Mevrouw V. Meerloo: 15 voor, 2 tegen

-De heer D. Van den Berg: 17 voor, 0 tegen

-De heer E. de Haan: 17 voor, 0 tegen

-De heer F. van Rootselaar: 17 voor, 0 tegen

Waarmee de vijf kandidaten voldoende steun hebben en zijn benoemd.

Raadsvoorstel werkgeverscommissie (2021001123)

Er zijn 17 stemmen uitgebracht.

-Het ingediende ontslag van mevrouw Voorham en de heer Bruggeman voor kennisgeving aannemen: 17 voor, 0 tegen.

-Het lidmaatschap van de heer Doorn van de werkgeverscommissie te beëindigen conform art. 2 lid 3 sub c Verordening werkgeverscommissie: 16 voor, 1 tegen.

-In de raad van 15 april te besluiten over de nieuwe bemensing van de werkgeverscommissie: 17 voor, 0 tegen.

Waarmee de drie beslispunten zijn aangenomen.

Publicatie besluiten

De genomen besluiten zullen tegelijk met de verzending van deze e-mail worden gepubliceerd op de website van de gemeenteraad. De uitslag van deze stemming wordt tevens toegevoegd aan de betreffende agendapunten van de concept besluitenlijst van de raad van 1 april 2021.

Ter informatie

Na consultatie van een bestuursadviseur namens de Vereniging van Griffiers blijkt ondertussen dat het niet is toegestaan om deel te nemen aan stemming als een raadslid (nog) niet aanwezig is ten tijde van een stemming. Dat is bij 1 van de uitgebrachte stemmen bij beide voorstellen het geval.

Omdat stemmen over personen geheim is, is niet na te gaan om welke stem het gaat. Omdat het voor het aannemen van de voorstellen (en de duidelijke stemverhoudingen) geen verschil maakt, heeft de stemcommissie besloten dat dit achteraf binnengekomen advies niet van invloed is op de genomen besluiten.

Vriendelijke groeten van de stemcommissie.

 

Terug naar nieuws