Stemming benoeming nieuwe leden werkgeverscommissie bekend

30 april 2021

Beste raadsleden,

 

Vandaag, vrijdag 30 april, is om 13.30 uur de stemcommissie bijeengekomen in aanwezigheid van de griffier. De stemcommissie (bestaande uit dhr. Oude Weernink, dhr. Burger en dhr. Schell) heeft ten aanzien van het raadsvoorstel ‘Benoemen leden werkgeverscommissie’ (raad 15 april, 2021001317)  het volgende vastgesteld:

 

Er zijn 17 stemmen uitgebracht.

 

Beslispunt: Voorgesteld wordt om drie van de vier kandidaten (mevrouw Zoetmulder, de heer Kruijswijk, de heer Bruggeman, de heer Heukels) te benoemen als lid van de werkgeverscommissie voor het resterende deel van de raadsperiode.

 

15 stemmen voor, 0 tegen, 2 niet ingevuld.

 

In het raadsvoorstel wordt toegelicht om bij drie kandidaten ‘voor’ aan te kruisen en bij 1 kandidaat ‘tegen’.

 

-mevrouw Zoetmulder: 17 voor, 0 tegen.

-de heer Kruijswijk: 17 voor, 0 tegen.

-de heer Bruggeman: 15 voor, 2 tegen.

-de heer Heukels: 2 voor, 13 tegen, 2 niet ingevuld.

 

Hiermee is het beslispunt aangenomen en zijn mevrouw Zoetmulder, de heer Kruijswijk en de heer Bruggeman benoemd tot lid van de werkgeverscommissie.

Zie HIER.

 

 

Terug naar nieuws