Stemming benoeming 2 leden regionale agendacommissie bekend

08 juni 2021

Beste raadsleden,

Vandaag, dinsdag 8 juni, is om 14.30 uur de stemcommissie bijeengekomen in aanwezigheid van de griffier. De stemcommissie (bestaande uit dhr. Doorn, dhr. Kruijswijk en mevr. Zoetmulder) heeft ten aanzien van het raadsvoorstel ‘Benoemen twee leden regionale agendacommissie’ (raad 3 juni, 2021001854)  het volgende vastgesteld:

Er zijn 19 stemmen uitgebracht.

Beslispunt: Voorgesteld wordt om  mevrouw Meyer en de heer Oude Weernink te benoemen als afgevaardigden namens de Bloemendaalse gemeenteraad in de regionale agendacommissie.  

-mevrouw Meyer: 16 voor, 3 tegen.

-de heer Oude Weernink: 16 voor, 3 tegen. 

Hiermee is het beslispunt aangenomen en zijn mevrouw Meyer en de heer Oude Weernink benoemd als afgevaardigden namens de Bloemendaalse gemeenteraad in de regionale agendacommissie.

Zie HIER

Terug naar nieuws