Overzicht van nieuwsberichten juni 2021

Stemming benoeming 2 leden regionale agendacommissie bekend 08 juni 2021

De stemcommissie heeft ten aanzien van het raadsvoorstel ‘Benoemen twee leden regionale agendacommissie’ de stemmen geteld.