Vergadercyclus 5

03 juni 2022

Vergadercyclus 5

 

Zoals vastgesteld in de agendacommissie:

 

Op 16 juni vindt een Beeldvormende Avond plaats:

  • 19.30 voor raadsleden en duo-commissieleden een presentatie door de bibliotheek.
  • 20.00 ‘Burger aan het woord’.
  • 20.30 voor raadsleden en duo-commissieleden een technische sessie over de Jaarrekening 2021.

 

Op 21 juni is de Commissie Grondgebied. Hierin staan o.a. geagendeerd: Grondexploitatie Vitaal Vogelenzang, de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid, een aangepaste Wegsleepverordening.

Op 22 juni is de Commissie Samenleving. Hierin staan o.a. geagendeerd: de subsidieverordening algemene voorzieningen specifieke doelgroepen, Begroting Participatiebedrijf 2023.

Op 23 juni is de Commissie Bestuur en Middelen. Hierin staan o.a. geagendeerd: de Jaarrekening 2021, Begroting en Jaarverslag VRK, wijziging APV, nieuwbouw brandweer Bennebroek.

 

Op 7 juli is de raadsvergadering. Hierin staan in ieder geval de raadsvoorstellen geagendeerd die in de commissies aan de orde zijn geweest. Het eerste inhoudelijke agendapunt betreft de Jaarrekening 2021.

Terug naar nieuws