Gemeenteraad van Bloemendaal

Uitzending

Raadsbijeenkomsten

De Corona-maatregelen hebben ook effect op de raadsbijeenkomsten. Het laatste nieuws:

De burgemeester heeft besloten dat de commissievergaderingen van 20, 21 en 22 oktober en de raadsvergadering van 5 november (over de begroting) digitaal zullen plaatsvinden. Dit met het oog op de risico´s in verband met corona.

De vergaderingen kunnen wel live online worden gevolgd. Insprekers kunnen zich nog steeds aanmelden via griffie@bloemendaal.nl, zij krijgen dan een toelichting op welke wijze digitaal kan worden ingesproken.

Bewoners die iets onder de aandacht van de raad willen brengen, kunnen hun inbreng - zoals gebruikelijk - ook mailen aan griffie@bloemendaal.nl. De griffie zal het zo spoedig mogelijk aan de raad toesturen.

Algemeen: Op deze website vindt u onder andere informatie over raadsleden, vergaderingen en ingekomen stukken. Sinds mei 2011 worden de raads- en commissievergaderingen hier live uitgezonden. De dag na beeindiging van de vergadering vindt u alle beelden onder de betreffende vergaderdatum terug. (Heeft u op het moment van uitzenden geen beeld? Ververs dan uw browserpagina.)

Besluitenlijsten: de besluitenlijst van een vergadering, vindt u in de vergadering daarna, waarin deze vastgesteld wordt.

Locatie: De Beeldvormende Avonden en de vergaderingen van Agendacommissie, Presidium, Raadscommissies en Raad vinden plaats in het gemeentehuis in Overveen aan de Bloemendaalseweg 158.

Inspreken: Kan tijdens een Beeldvormende Avond of tijdens een commissievergadering. Inspraak in een Beeldvormende Avond is er ´Burger aan het woord´. Hier kan het gaan over een onderwerp dat al dan niet op een vergaderagenda is opgenomen. De sfeer is informeler dan in een commissievergadering. In een Beeldvormende Avond is ruimte voor gesprek met raadsleden en college. In een commissie kan bij het vaste agendapunt ´Inspreken in de commissie´ worden ingesproken over onderwerpen die in de commissievergadering geagendeerd staan. Op die manier kan er invloed worden uitgeoefend op het besluitvormingsproces.

Voor inspraak kunt u zich op de dag zelf voor 11.00 uur aanmelden via griffie@bloemendaal.nl.De regel is dat iemand die wil inspreken daarvoor drie minuten de gelegenheid heeft.

Beeldvormende Avond: In Beeldvormende Avonden worden ook themasessies georganiseerd. Dat zijn sessies, georganiseerd door het college, over specifieke onderwerpen. Inwoners kunnen hierbij, na aanmelding, aanschuiven.

Tijdens de Beeldvormende Avond kunt u ook een presentatie houden over een onderwerp. U heeft dan meer tijd om uw verhaal te doen dan wanneer u komt inspreken. Als u een presentatie wilt houden, kunt u daarvoor een voorstel doen aan de Agendacommissie. Uw voorstel voor een presentatie dient u uiterlijk een dag voor de vergadering van de Agendacommissie via griffie@bloemendaal.nl aan te leveren.

Het is ook mogelijk om fractievergaderingen te bezoeken. Hievoor kunt u contact opnemen met de fracties.

Mocht u vragen aan het college willen stellen, dan bent u welkom op het spreekuur. Zie www.bloemendaal.nl.

vergroten verkleinen laden...
 

Vergaderingen