Gemeenteraad van Bloemendaal

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Algemeen:
Op deze website vindt u onder andere informatie over raadsleden, vergaderingen en ingekomen stukken.
Vanaf mei 2011 zijn de live opnamen van raads- en commissievergaderingen terug te zien (de dag na  een vergadering zijn de beelden beschikbaar).
Ververs regelmatig de browserpagina voor een constante weergave.
 

De vergaderingen vinden weer fysiek plaats op het gemeentehuis. U kunt hier als toeschouwer bij aanwezig zijn. 

Commissievergaderingen en raadsvergaderingen worden live uitgezonden op de website van de gemeenteraad (deze site). Beeldvormende avonden worden niet uitgezonden.

De Beeldvormende avond begint altijd met het onderdeel 'Burger aan het woord'. WIlt u zich aanmelden voor deze inspraak (max. 3 minuten, het mag gaan over ieder onderwerp) dan kan dat. WIlt u 'meedoen' aan de themasessie die ook onderdeel is van de beeldvormende avond, dan kunt u zich daar ook voor aanmelden. Gelieve u aan te melden voor 11.00 uur op de dag zelf.

Zijn er vragen, dan kunt u contact opnemen via griffie@bloemendaal.nl

Inspreken 
Er zijn twee mogelijkheden:
1. In een Beeldvormende avond bij het agendapunt Burgers aan het woord.

In deze bijeenkomst  kan het gaan over een onderwerp dat al dan niet op de agenda is opgenomen. De sfeer tijdens deze avonden is informeler dan in een commissievergadering.
In een Beeldvormende Avond is ruimte voor gesprek met raadsleden en college.
2. In een Raadscommissie:

In een Raadscommissie kan bij het vaste agendapunt ´Inspreken in de commissie´ alleen worden ingesproken over onderwerpen die op agenda van de commissievergadering staan.
Op deze manier kan er invloed worden uitgeoefend op het meningsvormende proces. 

Voor inspraak kunt u zich op de dag zelf voor 11.00 uur aanmelden via griffie@bloemendaal.nl. Een inspraakreactie duurt maximaal 3 minuten. Bij de bevestiging krijgt u een toelichting hoe het ingespreken zal plaatsvinden.

Presentaties
Tijdens de Beeldvormende avonden is er de gelegenheid een presentatie te houden
Er is meer tijd om onderwerp toe te lichten dan wanneer u inspreekt. Een verzoek om een presentatie te houden kunt u richten aan de Agendacommissie, via een emailbericht aan griffie@bloemendaal.nl. Dit verzoek moet bij de Agendacommissie binnen zijn uiterlijk een dag voor de vergadering van deze commissie. Het vergaderschema 2022 vindt u HIER

Besluitenlijsten
De besluitenlijst/ het verslag van een vergadering, vindt u in de vergadering daarna, waarin deze vastgesteld wordt.

Correspondentie aan de Raad
Inwoners die iets onder de aandacht van de raad willen brengen, kunnen hun inbreng mailen aan griffie@bloemendaal.nl. De griffie zal voor doorzenden aan de Raad zorgdragen.

Fractievergaderigen
Vergaderingen van de raadsfracties zijn bij te wonen. Via het tabblad Organisatie vindt u de contactgegevens van de fracties

Spreekuur College
Het College heeft op vaste momenten spreekuur.  Voor het recente overzicht volgt u:  www.bloemendaal.nl.

Privacyverklaring
De privacyverklaring van de Gemeente Bloemendaal vindt u HIER

Vergaderingen