Gemeenteraad van Bloemendaal

Uitzending

Algemeen: Op deze website vindt u onder andere informatie over raadsleden, vergaderingen en ingekomen stukken. Sinds mei 2011 worden de raads- en commissievergaderingen hier live uitgezonden. Direct na afloop vindt u alle beelden onder de betreffende vergaderdatum terug. (Heeft u op het moment van uitzenden geen beeld? Ververs dan uw browserpagina.) Themabijeenkomsten worden in principe niet live uitgezonden.

Besluitenlijsten: de besluitenlijst van een vergadering, vindt u in de vergadering daarna, waar deze vastgesteld wordt/is.

Lokatie: De vergaderingen van CVO, presidium, raadscommissies en raad vinden plaats in het gemeentehuis in Overveen aan de Bloemendaalseweg 158.

Inspreken: Als u bij een commissievergadering bij een agendapunt wilt inspreken of over een onderwerp het woord wilt voeren dat niet op de agenda staat, kunt u zich hiervoor bij de griffie aanmelden. De regel is dat iemand die in wil spreken drie minuten de gelegenheid heeft, waarna de commissieleden vragen kunnen stellen. Op 7 september 2017 vindt om 20.00 uur de eerste Beeldvormende Avond plaats in het gemeentehuis van Bloemendaal. Ook hier kunt u inspreken. Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u zich aanmelden bij de griffie. Mocht u vragen aan het college willen stellen, dan bent u welkom op het spreekuur. Zie www.bloemendaal.nl.

Afbeelding vergroten

Kijk of luister mee

 

Vergaderingen