Gemeenteraad van Bloemendaal

Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Algemeen:
Op deze website vindt u onder andere informatie over raadsleden, vergaderingen en ingekomen stukken.
Vanaf mei 2011 zijn de live opnamen van raads- en commissievergaderingen terug te zien (de dag na  een vergadering zijn de beelden beschikbaar).
Ververs regelmatig de browserpagina voor een constante weergave.
 

De vergaderingen vinden plaats op het gemeentehuis. U kunt hier als toeschouwer bij aanwezig zijn. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn, tenzij anders vermeld, openbaar. Dit betekent dat geïnteresseerden en ook beeldende en schrijvende pers aanwezig kan zijn. Vanuit de vrijheid van pers is het hen toegestaan tijdens de vergadering beeld en geluidsopnames te maken.

Commissievergaderingen en raadsvergaderingen worden live uitgezonden op de website van de gemeenteraad (deze site). Beeldvormende avonden worden niet uitgezonden.

De Beeldvormende avond bestaat uit verschillende themasessies. WIlt u 'meedoen' aan één van deze themasessies, dan kunt u zich daar voor aanmelden. Gelieve u aan te melden voor 11.00 uur op de dag zelf.

Zijn er vragen, dan kunt u contact opnemen via griffie@bloemendaal.nl

Inspreken 

U kunt in een Raadscommissie bij het vaste agendapunt ´Inspreken in de commissie´ inspreken over  ieder onderwerp, met dien verstande dat het onderwerp dient te passen binnen de betreffende commissie. Voor een overzicht van onderwerpen per commissie, zie HIER

Voor inspraak kunt u zich tot op de dag van de vergadering zelf voor 11.00 uur aanmelden via griffie@bloemendaal.nl. Een inspraakreactie duurt maximaal 3 minuten. Bij de bevestiging krijgt u een toelichting hoe het ingespreken zal plaatsvinden.

Presentaties
Tijdens de Beeldvormende avonden is er de gelegenheid een presentatie te houden
Er is meer tijd om onderwerp toe te lichten dan wanneer u inspreekt. Een verzoek om een presentatie te houden kunt u richten aan de Agendacommissie, via een emailbericht aan griffie@bloemendaal.nl. Dit verzoek moet bij de Agendacommissie binnen zijn uiterlijk een dag voor de vergadering van deze commissie. Het vergaderschema 2024 vindt u HIER

Besluitenlijsten
De besluitenlijst/ het verslag van een vergadering, vindt u in de vergadering daarna, waarin deze vastgesteld wordt.

Correspondentie aan de Raad
Inwoners die iets onder de aandacht van de raad willen brengen, kunnen hun inbreng mailen aan griffie@bloemendaal.nl. De griffie zal voor doorzenden aan de Raad zorgdragen. Uw brief zal worden geplaatst op de eerstvolgende lijst ingekomen stukken voor de gemeenteraad. Deze vindt u HIER

Fractievergaderigen
Vergaderingen van de raadsfracties zijn bij te wonen. Via het tabblad Organisatie vindt u de contactgegevens van de fracties

Spreekuur College
Het College heeft op vaste momenten spreekuur.  Voor het recente overzicht volgt u:  www.bloemendaal.nl.

Privacyverklaring
De privacyverklaring van de Gemeente Bloemendaal vindt u HIER

Vergaderingen