Gemeenteraad van Bloemendaal

Uitzending

Algemeen: Op deze website vindt u onder andere informatie over raadsleden, vergaderingen en ingekomen stukken. Sinds mei 2011 worden de raads- en commissievergaderingen hier live uitgezonden. De dag na beeindiging van de vergadering vindt u alle beelden onder de betreffende vergaderdatum terug. (Heeft u op het moment van uitzenden geen beeld? Ververs dan uw browserpagina.)

Besluitenlijsten: de besluitenlijst van een vergadering, vindt u in de vergadering daarna, waarin deze vastgesteld wordt.

Lokatie: De Beeldvormende Avonden en de vergaderingen van Agendacommissie, Presidium, Raadscommissies en Raad vinden plaats in het gemeentehuis in Overveen aan de Bloemendaalseweg 158.

Inspreken: Als u wilt inspreken over een onderwerp dat is geagendeerd voor een commissievergadering of over een onderwerp het woord wilt voeren dat niet op de agenda staat, dan kan dat tijdens de Beeldvormende Avond. Aanmelden kan bij de griffie via griffie@bloemendaal.nl. De regel is dat iemand die wil inspreken daarvoor drie minuten de gelegenheid heeft, waarna de raadsleden vragen kunnen stellen.

Tijdens de Beeldvormende Avond kunt u ook een presentatie houden over een onderwerp. U heeft dan meer tijd om uw verhaal te doen dan wanneer u komt inspreken. Als u een presentatie wilt houden, kunt u daarvoor een voorstel doen aan de Agendacommissie. De Agendacommissie beslist of een presentatie kan worden verzorgd. Uw voorstel voor een presentatie dient u uiterlijk een dag voor de vergadering van de Agendacommissie bij de griffie (griffie@bloemendaal.nl) aan te leveren.

Mocht u vragen aan het college willen stellen, dan bent u welkom op het spreekuur. Zie www.bloemendaal.nl.

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Vergaderingen

Activiteiten kalender

Nieuws

toon alle nieuwsberichten