Gemeenteraad van Bloemendaal

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Algemeen:
Op deze website vindt u onder andere informatie over raadsleden, vergaderingen en ingekomen stukken.
Vanaf mei 2011 zijn de live opnamen van raads- en commissievergaderingen terug te zien (de dag na  een vergadering zijn de beelden beschikbaar).
Ververs regelmatig de browserpagina voor een constante weergave.

Raadsbijeenkomsten live uitgezonden:
Burgemeester Roest heeft conform de maatregelen COVID-19 besloten dat de vergaderingen van de raad digitaal zullen plaatsvinden. Het fysiek bijwonen van vergaderingen van de raad in het gemeentehuis te Overveen is niet meer mogelijk. De vergaderingen worden via gemeenteraad.bloemendaal.nl live uitgezonden.

Let op: de Commissie Bestuur en Middelen van 1 juli 2021 is - bij uitzondering - wel fysiek omdat het ook een besloten deel bevat. De raadsvergadering van 7/ 8 juli is oveneens bij uitzondering fysiek in het gemeentehuis omdat er een besloten deel is. Vanwege de corona maatregelen is het nog steeds niet mogelijk om als toehoorder fysiek aanwezig te zijn.

Vanaf de eerste cyclus na het zomerreces wordt er weer standaard fysiek in het gemeentehuis vergaderd.

Beeldvormende Avonden niet live uitgezonden:
De bijeenkomsten van de Beeldvormende Avonden worden niet live uitgezonden.
Wanneer u digitaal toehoorder wilt zijn van deze vergaderingen mailt u een verzoek hiertoe aan: griffie@bloemendaal.nl.

Inspreken: 
Er zijn twee mogelijkheden:
1. In een Beeldvormende avond bij het agendapunt Burgers aan het woord.

In deze bijeenkomst  kan het gaan over een onderwerp dat al dan niet op de agenda is opgenomen. De sfeer tijdens deze avonden is informeler dan in een commissievergadering.
In een Beeldvormende Avond is ruimte voor gesprek met raadsleden en college.
2. In een Raadscommissie:

In een Raadscommissie kan bij het vaste agendapunt ´Inspreken in de commissie´ alleen worden ingesproken over onderwerpen die op agenda van de commissievergadering staan.
Op deze manier kan er invloed worden uitgeoefend op het meningsvormende proces. 

Voor inspraak kunt u zich op de dag zelf voor 11.00 uur aanmelden via griffie@bloemendaal.nl. Een inspraakreactie duurt maximaal 3 minuten. Bij de bevestiging krijgt u een toelichting hoe het digitaal ingespreken zal plaatsvinden.

Presentaties:
Tijdens de Beeldvormende avonden is er de gelegenheid een presentatie te houden
Er is meer tijd om onderwerp toe te lichten dan wanneer u inspreekt. Een verzoek om een presentatie te houden kunt u richten aan de Agendacommissie, via een emailbericht aan griffie@bloemendaal.nl. Dit verzoek moet bij de Agendacommissie binnen zijn uiterlijk een dag voor de vergadering van deze commissie. Het vergaderschema 2021 vindt u HIER.

Besluitenlijsten:
De besluitenlijst/ het verslag van een vergadering, vindt u in de vergadering daarna, waarin deze vastgesteld wordt.

Correspondentie aan de Raad:
Inwoners die iets onder de aandacht van de raad willen brengen, kunnen hun inbreng mailen aan griffie@bloemendaal.nl. De griffie zal voor doorzenden aan de Raad zorgdragen.

Fractievergaderigen:
Vergaderingen van de raadsfracties zijn digitaal bij te wonen. Via het tabblad Organisatie vindt u de contactgegevens van de fracties

Spreekuur College:
Het College heeft op vaste momenten spreekuur.  Voor het recente overzicht volgt u:  www.bloemendaal.nl.

Privacyverklaring:
De privacyverklaring van de Gemeente Bloemendaal vindt u HIER

Vergaderingen