Gemeenteraad van Bloemendaal

Uitzending

Algemeen: Op deze website vindt u onder andere informatie over raadsleden, vergaderingen en ingekomen stukken. Sinds mei 2011 worden de raads- en commissievergaderingen hier live uitgezonden. De dag na beeindiging van de vergadering vindt u alle beelden onder de betreffende vergaderdatum terug. (Heeft u op het moment van uitzenden geen beeld? Ververs dan uw browserpagina.)

Besluitenlijsten: de besluitenlijst van een vergadering, vindt u in de vergadering daarna, waarin deze vastgesteld wordt.

Locatie: De Beeldvormende Avonden en de vergaderingen van Agendacommissie, Presidium, Raadscommissies en Raad vinden plaats in het gemeentehuis in Overveen aan de Bloemendaalseweg 158.

Inspreken: Kan tijdens een Beeldvormende Avond of tijdens een commissievergadering. In een commissie kan worden ingesproken over onderwerpen die in de commissievergadering geagendeerd staan. Op die manier kan er invloed worden uitgeoefend op het besluitvormingsproces. Inspraak is ook mogelijk in een Beeldvormende Avond. Het kan dan ook gaan over een onderwerp dat niet op een agenda is opgenomen. De sfeer is informeler dan in een commissievergadering. Ook is er ruimte voor gesprek met raadsleden en het college. Voor inspraak kunt u zich op de dag zelf voor 11.00 uur aanmelden via griffie@bloemendaal.nl.De regel is dat iemand die wil inspreken daarvoor drie minuten de gelegenheid heeft.

Beeldvormende Avond: In Beeldvormende Avonden worden ook themasessies georganiseerd. Dat zijn sessies, georganiseerd door het college, over specifieke onderwerpen. Inwoners kunnen hierbij, na aanmelding, aanschuiven.

Tijdens de Beeldvormende Avond kunt u ook een presentatie houden over een onderwerp. U heeft dan meer tijd om uw verhaal te doen dan wanneer u komt inspreken. Als u een presentatie wilt houden, kunt u daarvoor een voorstel doen aan de Agendacommissie. Uw voorstel voor een presentatie dient u uiterlijk een dag voor de vergadering van de Agendacommissie via griffie@bloemendaal.nl aan te leveren.

Mocht u vragen aan het college willen stellen, dan bent u welkom op het spreekuur. Zie www.bloemendaal.nl.

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Vergaderingen

Activiteiten kalender

Nieuws

  • Er kan worden ingesproken in commissies 08-01-2020

    De gemeenteraad van Bloemendaal heeft op 12 december 2019 besloten dat iedere Bloemendaalse inwoner, ondernemer en instelling voortaan kan inspreken in een commissievergadering. Er kan worden ingesproken over onderwerpen die in de commissie geagendeerd staan. Op die manier kan er invloed worden uitgeoefend op het besluitvormingsproces.

  • Nieuwe gemeentevlag voor het eerst in top 03-06-2019

    In Bloemendaal wappert de nieuwe gemeentevlag.

  • Digitale inwerkmap aangeboden aan gemeenteraad 30-03-2018

    Op 29 maart is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Zij kregen tijdens deze heugelijke gebeurtenis de digitale Inwerkmap aangeboden. Via http://bloemendaal.nl/inwerkmap-raadsleden is de map in te zien.

toon alle nieuwsberichten