Gemeenteraad van Bloemendaal

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Algemeen:
Op deze website vindt u onder andere informatie over raadsleden, vergaderingen en ingekomen stukken.
Vanaf mei 2011 zijn de live opnamen van raads- en commissievergaderingen terug te zien (de dag na  een vergadering zijn de beelden beschikbaar).
Ververs regelmatig de browserpagina voor een constante weergave.

Komende vergadercyclus weer fysiek
Let op: ook de komende vergadercyclus zal fysiek zijn. Uiteraard worden de corona-richtlijnen gehanteerd. UItgangspunt op dit moment is dat er bij commissie- en raadsvergaderingen nog geen toehoorders kunnen worden toegelaten. Deze vergaderingen kunnen echter online bekeken worden.

Beeldvormende Avonden niet live uitgezonden
De bijeenkomsten van de Beeldvormende Avonden worden niet live uitgezonden.
Wanneer u toehoorder wilt zijn van deze vergaderingen mailt u een verzoek hiertoe aan: griffie@bloemendaal.nl.

Inspreken 
Er zijn twee mogelijkheden:
1. In een Beeldvormende avond bij het agendapunt Burgers aan het woord.

In deze bijeenkomst  kan het gaan over een onderwerp dat al dan niet op de agenda is opgenomen. De sfeer tijdens deze avonden is informeler dan in een commissievergadering.
In een Beeldvormende Avond is ruimte voor gesprek met raadsleden en college.
2. In een Raadscommissie:

In een Raadscommissie kan bij het vaste agendapunt ´Inspreken in de commissie´ alleen worden ingesproken over onderwerpen die op agenda van de commissievergadering staan.
Op deze manier kan er invloed worden uitgeoefend op het meningsvormende proces. 

Voor inspraak kunt u zich op de dag zelf voor 11.00 uur aanmelden via griffie@bloemendaal.nl. Een inspraakreactie duurt maximaal 3 minuten. Bij de bevestiging krijgt u een toelichting hoe het ingespreken zal plaatsvinden.

Presentaties
Tijdens de Beeldvormende avonden is er de gelegenheid een presentatie te houden
Er is meer tijd om onderwerp toe te lichten dan wanneer u inspreekt. Een verzoek om een presentatie te houden kunt u richten aan de Agendacommissie, via een emailbericht aan griffie@bloemendaal.nl. Dit verzoek moet bij de Agendacommissie binnen zijn uiterlijk een dag voor de vergadering van deze commissie. Het vergaderschema 2021 vindt u HIER.

Besluitenlijsten
De besluitenlijst/ het verslag van een vergadering, vindt u in de vergadering daarna, waarin deze vastgesteld wordt.

Correspondentie aan de Raad
Inwoners die iets onder de aandacht van de raad willen brengen, kunnen hun inbreng mailen aan griffie@bloemendaal.nl. De griffie zal voor doorzenden aan de Raad zorgdragen.

Fractievergaderigen
Vergaderingen van de raadsfracties zijn bij te wonen. Via het tabblad Organisatie vindt u de contactgegevens van de fracties

Spreekuur College
Het College heeft op vaste momenten spreekuur.  Voor het recente overzicht volgt u:  www.bloemendaal.nl.

Privacyverklaring
De privacyverklaring van de Gemeente Bloemendaal vindt u HIER

Vergaderingen