Gemeenteraad van Bloemendaal

Uitzending

Beeldvormende avonden, raadscommissies en andere raadsbijeenkomsten tot 6 april gaan niet door.

Raadscommissies en raadsvergaderingen vanaf 6 april worden digitaal gehouden. Er wordt hard aan gewerkt om die vergaderingen ook online uit te zenden.

Het presidium en de agendacommissie komen op 14 april bijeen om het nader te hebben over de raadsbijeenkomsten en agendastukken van de komende tijd.

Tot nader orde komen beeldvormende avonden en inspraakmogelijkheden te vervallen. Ten aanzien van geplande beeldvormende avonden en inspraak verzoeken wij bewoners hun inbreng te mailen aan griffie@bloemendaal.nl. De griffie zal deze zo spoedig als mogelijk onder de aandacht van de raad brengen.

Algemeen: Op deze website vindt u onder andere informatie over raadsleden, vergaderingen en ingekomen stukken. Sinds mei 2011 worden de raads- en commissievergaderingen hier live uitgezonden. De dag na beeindiging van de vergadering vindt u alle beelden onder de betreffende vergaderdatum terug. (Heeft u op het moment van uitzenden geen beeld? Ververs dan uw browserpagina.)

Besluitenlijsten: de besluitenlijst van een vergadering, vindt u in de vergadering daarna, waarin deze vastgesteld wordt.

Locatie: De Beeldvormende Avonden en de vergaderingen van Agendacommissie, Presidium, Raadscommissies en Raad vinden plaats in het gemeentehuis in Overveen aan de Bloemendaalseweg 158.

Inspreken: Kan tijdens een Beeldvormende Avond of tijdens een commissievergadering. Inspraak in een Beeldvormende Avond is er ´Burger aan het woord´. Hier kan het gaan over een onderwerp dat al dan niet op een vergaderagenda is opgenomen. De sfeer is informeler dan in een commissievergadering. In een Beeldvormende Avond is ruimte voor gesprek met raadsleden en college. In een commissie kan bij het vaste agendapunt ´Inspreken in de commissie´worden ingesproken over onderwerpen die in de commissievergadering geagendeerd staan. Op die manier kan er invloed worden uitgeoefend op het besluitvormingsproces.

Voor inspraak kunt u zich op de dag zelf voor 11.00 uur aanmelden via griffie@bloemendaal.nl.De regel is dat iemand die wil inspreken daarvoor drie minuten de gelegenheid heeft.

Beeldvormende Avond: In Beeldvormende Avonden worden ook themasessies georganiseerd. Dat zijn sessies, georganiseerd door het college, over specifieke onderwerpen. Inwoners kunnen hierbij, na aanmelding, aanschuiven.

Tijdens de Beeldvormende Avond kunt u ook een presentatie houden over een onderwerp. U heeft dan meer tijd om uw verhaal te doen dan wanneer u komt inspreken. Als u een presentatie wilt houden, kunt u daarvoor een voorstel doen aan de Agendacommissie. Uw voorstel voor een presentatie dient u uiterlijk een dag voor de vergadering van de Agendacommissie via griffie@bloemendaal.nl aan te leveren.

Het is ook mogelijk om fractievergaderingen te bezoeken. Hievoor kunt u contact opnemen met de fracties.

Mocht u vragen aan het college willen stellen, dan bent u welkom op het spreekuur. Zie www.bloemendaal.nl.

Afbeelding vergroten laden...
 

Vergaderingen