Overzicht Onderzoeken Rekenkamercommissie

Hieronder vindt u de onderzoeken van de Rekenkamercommissie:

Publicaties 2019

 Publicaties 2018

Publicaties 2017

Publicaties 2016

Publicaties 2015

Publicaties 2014

Publicaties 2013

  • De Meerlanden 'Uniformiteit in Maatwerk' (2013034820)
  • Jaarverslag 2012 en Onderzoeksplan 2013 (2013001993)

Publicaties 2012

Publicaties 2011

  • Evaluatie Huisvestingsbeleid Ouderen (2011001436)
  • Informatievoorziening raad inzake projecten (2011012482)

Overzicht jaren

Overzicht maanden