Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Bestuur en Middelen, 10 april 2007 19:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
10 apr. 2007, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • - 2007-04-10
  • -Burgemeester en wethouders stellen de raad voor aan het Commissariaat voor de Media een positief advies uit te brengen over de verlenging van de zendtijd van de Stichting Algemene Lokale Omroep Organisatie (Antenne Bloemendaal)-1. akkoord te gaan met de verschuivingen tussen de programma’s als in het voorstel beschreven; 2. de gewijzigde programmabegroting 2007 vast te stellen.-Het college besluit het concept-raadsvoorstel en -besluit vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad.-1. voornemens te zijn de volkstuinen gelegen aan het weggetje van Buytentwist, kadastraal bekend gemeente Bloemendaal sectie E nummers 1012 ged., 1025 ged. en 1972, te verkopen aan Tuinvereniging Buytentwist tegen een koopsom van € 97.000,- onder de voorwaarde van het recht van terugkoop en de overigens gebruikelijke voorwaarden; 2. voornemens te zijn met Tuinbouwvereniging Veen en Duin op basis van taxatie besprekingen te openen over de prijs van het gelijknamige complex en daarbij de keus-aanbiedingsbrief-2007 februari-Weggetje van Buytentwist te Overveen en Veen en Duinpad te Bloemendaal-Raadsvoorstel verlenging zendmachtiging lokale omroep Antenne Bloemendaal-Wegje van Buytentwist; tekening 8787-2

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen