Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Bestuur en Middelen, 05 februari 2008 19:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
05 feb. 2008, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -2008-02-05-2008-02-05-2008-01-15
  • -in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksverslag "Onderzoek naar kaderstellende rol gemeenteraad op financieel gebied", met in achtneming van de aanbiedingsbrief van de Rekenkamer aan de gemeenteraad (nr. 2008000232).-Het college besluit: " voor een totaalbedrag van € 53.019,-- budget ter beschikking te stellen voor de uitvoering van taken waarvoor juridische verplichtingen zijn aangegaan uit het jaar 2007 in 2008 " voor een totaalbedrag van € 218.000,-- budgetten te reserveren waarvoor geen juridische verplichtingen zijn aangegaan door middel van het oormerken van een deel van het saldo van de jaarrekening 2007 mits het saldo daartoe voldoende positief is. " bij de voorjaarsnota 2008 de raad voor te stell-Onderzoeken naar kaderstellende rol gemeenteraad op financieel gebied-kaderstellende rol gemeenteraad op financieel gebied-Kritische kanttekeningen GrLi bij rapport ANALYSE tbv cie middelen 6 februari 2008-Argumentatie budetten 2007 naar 2008-APV,nadere vragen mevrouw Jong over APV-vragen en antwoorden nav AVP Bloemendaal 2008-Rapport dienstverleningsonderzoek van het bureau Analyse-Onderzoek naar kaderstellende rol gemeenteraad op financieel gebied 2007 Rekenkamer Bloemendaal-Betreft tevredenheidsonderzoek onder burgers over de gem. dienstverlening van het bureau Analyse-Onderzoek naar kaderstellende rol van de gemeenteraad op financieel gebied

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen