Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Bestuur en Middelen, 10 juni 2008 19:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
10 jun. 2008, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -2008-06-17-2008-06-10-2008-05-13-2008-06-10-2008-06-10-2008-06-17
  • -Verkoop Hoge Duin en Daalseweg 5-Hoge Duin en Daalseweg 5-Burgemeester en wethouders stellen de raad voor de nota integrale handhaving vast te stellen en het college opdracht te geven een uitvoeringsprogramma op te stellen-De burgemeester moet jaarlijks een Burgerjaarverslag uitbrengen waarin hij in ieder geval rapporteert over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en over zijn bevindingen over de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie. Het Burgerjaarverslag 2007 is volgens afspraak gereed. De burgemeester legt in dit verslag verantwoording af aan de raad en stelt voor het verslag voor kennisgeving aan te nemen.-Het college besluit de concept brief aan de provincie vast te stellen en voor te leggen aan de commissie Middelen.-Het college besluit de kadernota 2009 alsmede het concept raadsvoorstel en - besluit vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad.-Het college besluit de voorjaarsnota 2008 alsmede het concept-raadsvoorstel en - besluit vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad.-Het college stelt het raadsvoorstel vast en legt het voor aan commissies en raad.-Kadernota 2009-Jaarrekening 2007 raadsvoorstel-Voorjaarsnota 2008-Financieel toezicht provincie-professionalisering van inkoop-inhoudsopgave jaarrekening Commissie Middelen-raads- en cie- vergaderingen-Protocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2007 van de gemeente bloemendaal-Nota Integrale Handhaving-Groot burgerjaarverslag 2007-Kadernota Bloemendaal-oud 2009-Jaarverslag & Jaarrekening 2007-Voorjaarsnota 2008-Behandeling van de Voorjaarsnota 2008 vergadering commisie Middelen van 17-06-2008-normenkader gemeente Bloemendaal-verdagen goedkeuring van de begroting-Raadsvoorstel gemeenterekening 2007 no. 2008008751-raadsvoorstel Integrale Handhaving 2008009685-Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2008 no. 200808176-Raadsvoorstel Kadernota 2009, no. 2008008810-Afronding BHV-organisatie (mondeling)-Beantwoording brief GS over de financiele positie en goedkeuring begroting Bloemendaal 2008 no 2008009399-Raadsvoorstel Burgerjaarverslag 2007

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen