Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Bestuur en Middelen, 07 december 2010 19:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
07 dec. 2010, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -Verslag Auditcommissie 7 juli 2010-Verslag Auditcommissie 20101014-Verslag openbare vergadering commissie Bestuur en Middelen 9 november 2010-Toezeggingen college aan raad en commissies-Commissieagenda Bestuur en middelen 7 december 2010
  • -Voortgangsrapportage Uitvoering Informatiebeleidsplan tweede en derde kwartaal 2010-wijzigingsvoorstel artikel 40 ontwerp Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland-Voorstel lokale prioriteiten 2011 Politie-belastingverordeningen 2011-Actualisering financiele regelgeving-Verordening gunning opdrachten door toekenning van een exclusief recht Bloemendaal 2010-Advies en voorstel Kascommissie inzake afrekening fractievergoeding 2007, 2008 en 2009-Voorstel lokale prioriteiten 2011 Politie Kennemerland Midden-Fractievergoeding overzicht 2007, 2008 en 2009-Voortgangsrapportage Uitvoering Informatiebeleidsplan tweede en derde kwartaal 2010-Lokale prioriteiten resultatenoverzicht 2010-Lokale prioriteiten Politie Kennemer Kust 2011-Burgerjaarverslag 2009-rapport van bevindingen fractievergoedingen 2009-wijziging artikel 40-en verloopoverzicht van financiele bijdragen 2008-rapport uitgaven 2007 in het kader van de verordening fractie-ondersteuning

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen