Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Bestuur en Middelen, 08 juni 2010 19:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
08 jun. 2010, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -Verslag commissie Bestuur en Middelen 8 juni 2010-verslag cie B&M 19 mei 2010-notulen B&M 18 mei 2010-lijst ingekomen stukken raad 1 juli 2010-Commissieagenda Bestuur en middelen 8 juni 2010-2010-05-27
  • -Kadernota 2011-Op 25 juni 2009 heeft de raad ingestemd met de projectopdracht centrale huisvesting. De opdracht is afgerond. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor op basis van de resultaten van deze opdracht de kaders en ambities te geven voor het vervolg van de centrale huisvesting van de gemeentelijke diensten.-Burgemeester en wethouders stellen de raad voor in te stemmen met een voorstel over de gemeentelijke onderscheidingen. Zij stellen voor een systematiek van drie categorieën onderscheidingen voor zowel natuurlijke als niet-natuurlijke personen. Tevens stellen zij voor een Waarderingsteken voor jongeren tot18 jaar in te voeren.-Advies en voorstel Kascommissie inzake afrekening fractievergoeding 2007, 2008 en 2009-Intrekking Kader verkoop gemeentelijk onroerend goed Bloemendaal 2007-organisatieontwikkelingen en centrale huisvesting-beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting, april 2010-nulsenario bij behoud huidige huisvestingsituatie-een samenvatting van de Bloemendaalse resultaten-motie inzake gemeentelijke onderscheidingen CDA/VVD-Kader verkoop gemeentelijk onroerend goed Bloemendaal 2007-Definitief rapport zonder embargo waar staat je gemeente-relatieschema-bijlagen bij scenarioanalyse-scenarioanalyse Bloemendaalseweg 158, 23-12-2009, status definitief 3.0

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen