Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Bestuur en Middelen, 09 november 2010 19:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
09 nov. 2010, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -Verslag openbare vergadering commissie Bestuur en Middelen 9 november 2010-Toezeggingen college aan commissies en raad oktober en 4 november-20101005 Commissieverslag Bestuur en Middelen 5 oktober 2010-Commissieagenda Bestuur en middelen 20101109
  • -Protocol accountantscontrole 2010-Normenkader 2010-nota ombuigingsoperatie 2012 2014-Controleprotocol accountant en normenkader 2010-Voortgangsrapportage programma dienstverlening-Aanbiedingsbrief raad Burgerjaarverslag 2009-Visie op de commerciéle voorzieningen 2010-Burgerjaarverslag 2009-Voortgangsrapportage DVC november 2010-Bijlagen nota ombuigingsoperatie 2012 - 2014 gemeente Bloemendaal-nota ombuigingsoperatie 2012 - 2014-Begrotingsanalyse 2010-rapportage commerciele voorzieningen Bloemendaal, herziene versie 2010

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen